อ่านข่าวสารทั่วโลก
อีซี่โฮสโดเมน:ไทย อีซี่โฮสโดเมน:อังกฤษ อีซี่โฮสโดเมน:จีน

อีเมล์ หรือ สนทนากับเราได้ทันที่ : 076-367 766

บล็อก

คำถาม

Friendfeed อีซี่ บร๊านเชส
Follow Easy_Branches on Twitter

ข่าวสารทั่วโลก

Easy Branches

คำถามที่พบบ่อย

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับเว็บโฮสติ้ง

หากคุณวางแผนที่จะนำธุรกิจของคุณบนอินเทอร์เน็ต คุณอาจะใจร้อนไปในการตัดสินใจบางอย่าง แต่จะดีกว่า หากคุณได้ใช้เวลา และ ทำความเข้าใจ และ เกิดความแน่ใจว่า ผู้ให้บริการโฮสต์ที่คุณเลือกจะเหมาะสำหรับคุณและธุรกิจของคุณ ต่อไปนี้เป็นคำถามที่สำคัญ บางคำตอบจะช่วยให้คุณไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ เว็บโฮสติ้ง ได้ดีัยิ่งขึ้น

กรุณาเลือกหัวข้อคำถามด้านล่างนี้

เลือกหัวข้อคำถาม

What is Web Hosting? เว็บโฮสติ้ง (Hosting) คือ อะไร?
What is Virtual Hosting? Virtual Web Hosting คืออะไร?
What exactly is space and bandwidth/data transfer? ทำไมถึงต้องรอหลังจากเปลี่ยน DNS?
What do I need to do to put Flash on my website? วิธีตั้ง CHMOD(Permission)คืออะไร?
How do I track how many hits my website gets? URL Masking คืออะไร?
What are PHP, ASP, perl, etc? Linux Hosting และ Windows Hosting แตกต่างกันอย่างไร?
What is MySQL, MS SQL, etc? MySQL คืออะไร?
Do I have to change my domain if I get a new host? FTP คืออะไร แล้วจะใช้งานอย่างไร?
Will there be forced advertising on my site - things like banner ads or popup ads? CGI คืออะไร?
How can I pay for web hosting? How can I pay for web hosting?
How can I pay for web hosting? What is PayPal?
What are subdomains? กฏกติกา มารยาท ของการใช้งาน CGI เพื่อทำเว็บไซต์
How do I upload my site online? SSL คืออะไร และจำเป็นหรือไม่สำหรับ HOST?
What is uptime? Uptime คืออะไร?
What is the difference between UNIX hosting and Windows hosting? อัพไฟล์ขึ้น Hosting อย่างไรให้ปลอดภัย?
I have a fast internet connection (DSL/cable) - can I just host my own site? ฉันมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอยู่แล้ว (DSL/cable) - ฉันสามารถฝากเว็บไซต์อย่างเดียวได้หรือไม่?
Why would I need a dedicated IP? ทำไมฉันต้องการ IP ของเซิรฺ์ฟเวอร์ที่ฉันเช่า?
Why don't I just go with the cheapest hosting? ทำไมฉันไม่เลือกแพ็คเกจโฮสติ้งที่ราคาถูกที่สุด?
I am using too much bandwidth! Is there anyway for me to make it less? ฉันกำลังใช้แบนด์วิดธ์มากเกินไปใช่ไหม, มีทางใดที่ทำให้ฉันใช้น้อยลงได้บ้าง?
I am using too much bandwidth! Is there anyway for me to make it less? การปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์/แบ็คอัพข้อมูลคืออะไร?

ถาม-ตอบ

เว็บโฮสติ้ง (Hosting) คือ อะไร?
เว็บโฮสติ้ง เป็นบริการที่คุณจะสามารถวาง เว็บไซต์ ของคุณบน เครื่อง เซิร์ฟเวอร์ ของเราได้ ซึ่งจะทำให้บุคคลอื่นสามารถเข้าชม เว็บไซต์ ของคุณผ่าน อินเทอร์เน็ต ได้ โดยเรียกใช้ผ่านทาง โดเมนเนม ของคุณเอง วิธีที่มีประสิทธิภาพ และ ประหยัดกว่าที่จะทำการตั้ง เว็บ เซิร์ฟเวอร์ เองในบริษัท ทั้งในแง่ของบุคลากรที่จะต้องคอยดูแลระบบตลอด 24 ชั่วโมง และ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเชื่อมต่อสู่ อินเทอร์เน็ต ด้วย ความเร็ว สูงกว่ามาก

กลับไปด้านบนของหน้า กลับไปด้านบนของหน้า
Virtual Web Hosting คืออะไร?
ปรกติ เมื่อเราเรียก Website ใดๆ การร้องขอของ Web Browser จะถูกส่งออกไป โดยเบื้องต้น Client จะสอบถามไปตามระบบเครือข่ายว่า URL ดังกล่าวนั้น มี ip อะไร และ DNS Server จะต้องตอบการสอบถามกลับมาว่า เครื่องที่เราจะเปิด Website นั้น มี ip address อะไร เมื่อได้ ip address แล้ว Client ก็จะทำการเชื่อมต่อไปที่ server ตาม ip address ที่ได้ผ่าน tcp 80 เพื่อขอเปิด website ดังกล่าว

จากระบบข้างต้น มีข้อสังเกตดังนี้
1. ถ้าเราจำ ip address ได้ เราก็เปิด website ได้โดยตรง ไม่ต้องไปเรียผ่าน url
2. ถ้าระบบ dns มีปัญหา แต่เครือข่ายยังทำงานปรกติ ก็จะเรียก website ผ่าน url ไม่ได้ แต่เรียกผ่าน ip address ได้
3. แต่ละ url จะต้องจดทะเบียนกับ แต่ละ ip address เพื่อให้ระบบทำงานได้ถูกต้อง

อย่างไรก็ดี ในการร้องขอ website แต่ละครั้ง นอกจากระบบจะส่ง ip address ของ server ที่จะเชื่อมต่อไปแล้ว Client ยังส่ง url ไปด้วย ดังนั้น จึงมีการนำส่วนนี้มาทำประโยชน์ คือ เราสามารถปรับแต่งให้ Web Server ตรวจสอบว่า Client ต้องการขอข้อมูลของ url อะไร ก็จะส่ง website นั้นๆ ไปให้ (ทั้งๆ ที่อยู่ในเครื่องเดียวกัน) นี่แหละที่เรียกว่า Virtual Host

กลับไปด้านบนของหน้า กลับไปด้านบนของหน้า

ทำไมถึงต้องรอหลังจากเปลี่ยน DNS?
เมื่อเปลี่ยน DNS ของโดเมนเนม มันคือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ฐานข้อมูลที่ต่างประเทศ แต่เวลาคุณเปิดเว็บไซต์ มันไม่ได้เช็คข้อมูลที่ฐานข้อมูลต่างประเทศ ว่าโดเมนเนมที่เปิดนั้น มี DNS ชี้ไปที่ไหน แต่ ISP (ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต) จะมีตารางเก็บข้อมูล DNS ของตัวเอง ว่าโดเมนเนมไหน มี DNS เป็นอะไร. ดังนั้นเวลาคุณเปลี่ยน DNS แล้ว ไปทดลองเปิดโดเมนเนมนั้นทันที คุณจะพบว่ามันยังเข้าไปที่เก่า หรือเปิดเว็บไซต์ไม่ได้ นั้นเป็นเพราะ ISP ยังไม่อัพเดตข้อมูลจากทางฐานข้อมูลต่างประเทศที่คุณเพิ่งได้แก้ไขไป ระยะเวลาในการรอ จนกว่า ISP จะอัพเดต DNS ของโดเมนคุณ อันนี้ขึ้นอยู่กับ ISP แต่ละที่ แตละ่มาตรฐาน แต่ไม่เกิน 48 ชม.

กลับไปด้านบนของหน้า กลับไปด้านบนของหน้า

วิธีตั้ง CHMOD(Permission) คืออะไร?
เนื่องจากระบบไฟล์ของ Linux สามารถกำหนดสิทธิในการอ่านและเขียนไฟล์ได้ โดยมาตรฐานทุกไฟล์จะถูกตั้งให้อ่านได้หมด แต่จะไม่ได้เปิดตรงส่วนของการเขียนหรือแก้ไขไว้ด้วย ดังนั้นถ้าคุณไม่ได้ตั้งที่ไฟล์ว่าให้เขียนได้ นั่นหมายความว่าจะแก้ไขไฟล์นั้นไม่ได้ และถ้าพยายามเขียนไฟล์ที่ไม่มีสิทธิ์ ก็จะขึ้น Error Message มาให้เห็น

โดยปรกติไฟล์จะมี CHMOD เป็น 644 แต่ถ้าต้องการให้ไฟล์ สามารถถูก php มาแก้ไขได้ จะต้องตั้ง CHMOD เป็น 666 ส่วนโฟลเดอร์ปรกติจะมี CHMOD เป็น 755 แต่ถ้าต้องการให้เขียนไฟล์ หรือแก้ไขไฟล์ในโฟลเดอร์นั้นได้ ต้องตั้ง CHMOD เป็น 777

วิธีการตั้งค่า CHMOD
การตั้ง chmod สามารถตั้งได้ในโปรแกรม FTP Client ทุกตัว ส่วนใหญ่จะเป็นการคลิกขวา แล้วก็เลือก Properties หรือมีเมนู chmod เองโดยตรง


กลับไปด้านบนของหน้า กลับไปด้านบนของหน้า
URL Masking คืออะไร?
เวลาตั้ง Domain Forwarding จะเจอ Option หนึ่งที่ชื่อว่า URL Masking ซึ่งให้คุณเลือกว่าจะ On หรือ Off

ตั้ง URL Masking: On ที่ Address Bar มันจะค้างเป็นชื่อโดเมนเนมของคุณอยู่แบบนั้น ถึงแม้ว่าจะมีการคลิกลิงค์ในหน้าเว็บ จนเปลี่ยนหน้าไปแล้ว URL ใน Address Bar ก็จะค้างอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลง

ตั้ง URL Masking: Off เวลาคุณเปิด มันจะ Redirect ไปที่เว็บปลายทางเลย หมายถึง Address Bar ข้างบน ก็จะเปลี่ยนเป็นปลายทางเลยกลับไปด้านบนของหน้า กลับไปด้านบนของหน้า
Linux Hosting และ Windows Hosting แตกต่างกันอย่างไร?
Linux Hosting ราคาถูกกว่า เพราะไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ให้กับบริษัท Microsoft ไม่ว่าจะเป็น ระบบปฏิบัติการ (Windows Server) ฐานข้อมูล (MS SQL ) จึงสามารถเรียกเก็บค่าบริการได้ถูก นอกจากนั้นยังสามารถใช้ฐานข้อมูล MySQL ได้ ซึ่งใช้ภาษาเรียกดูฐานข้อมูล(Structure Query Language) คล้ายกับ MS SQL มาก ความเร็วในการทำงานหลาย ๆ อย่างดีกว่า Windows Server

ส่วนด้านการรองรับทางการเขียนโปรแกรม ซึ่ง Linux server นั้นจะไม่สามารถใช้งาน ASP.NET ได้แต่รองรับการใช้ภาษา php ได้ ซึ่งปัจจุบันนั้นมีการพัฒนาความสามารถของภาษา php มากจนแทบจะไม่มีความแตกต่างจาก ASP .NET เลย

ความแตกต่างของระบบไฟล์ระหว่าง Windows Server และ Linux Server ระบบไฟล์บน Windows เป็น Case-insensitive


กลับไปด้านบนของหน้า กลับไปด้านบนของหน้า
MySQL คืออะไร?
เอสคิวแอล (SQL) คือ ภาษาสอบถามข้อมูล หรือภาษาจัดการข้อมูลอย่างมีโครงสร้าง มีการพัฒนาภาษาคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมฐานข้อมูลที่รองรับมากมาย เพราะจัดการข้อมูลได้ง่าย เช่น MySQL, MsSQL, PostgreSQL หรือ MS Access เป็นต้น สำหรับโปรแกรมฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมคือ MySQL เป็น Open Source ที่ใช้งานได้ทั้งใน Linux และ Windows SQL เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เพื่อจัดการกับฐานข้อมูลโดยเฉพาะ เราสามารถแบ่งการทำงานได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้


Select Query ใช้สำหรับดึงข้อมูลที่ต้องการ Select Query ใช้สำหรับดึงข้อมูลที่ต้องการ
Update Query ใช้สำหรับแก้ไขข้อมูล Update Query ใช้สำหรับแก้ไขข้อมูล
Insert Query ใช้สำหรับการเพิ่มข้อมูล Insert Query ใช้สำหรับการเพิ่มข้อมูล
Delete Query ใช้สำหรับลบข้อมูลออกไป Delete Query ใช้สำหรับลบข้อมูลออกไป

MySQL (มายเอสคิวแอล) เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลโดยใช้ภาษา SQL. แม้ว่า MySQL เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส แต่แตกต่างจากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทั่วไป

MySQL เป็นที่นิยมใช้กันมากสำหรับฐานข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ เช่น มีเดียวิกิ และ phpBB และนิยมใช้งานร่วมกับภาษาโปรแกรม PHP ซึ่งมักจะได้ชื่อว่าเป็นคู่ จะเห็นได้จากคู่มือคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่จะสอนการใช้งาน MySQL และ PHP ควบคู่กันไป นอกจากนี้ หลายภาษาโปรแกรมที่สามารถทำงานร่วมกับฐานข้อมูล MySQL ซึ่งรวมถึง ภาษาซี ซีพลัสพลัส ปาสคาล ซีชาร์ป ภาษาจาวา ภาษาเพิร์ล พีเอชพี ไพทอน รูบี และภาษาอื่น ใช้งานผ่าน API สำหรับโปรแกรมที่ติดต่อผ่าน ODBC หรือ ส่วนเชื่อมต่อกับภาษาอื่น (database connector) เช่น เอเอสพี สามารถเรียกใช้ MySQL ผ่านทาง MyODBC,ADO,ADO.NET เป็นต้น


กลับไปด้านบนของหน้า กลับไปด้านบนของหน้า
FTP คืออะไร แล้วจะใช้งานอย่างไร?
FTP (File Transfer Protocal) คือ มาตรฐานที่กำหนดใช้เพื่อการถ่ายโอนข้อมูลหรือการ Upload / Download ข้อมูลบน Internet โดยเราจะใช้โปรแกรมที่เรียกว่า FTP Client มาช่วยในการ Upload / Download ข้อมูลไปเก็บไว้ที่ Server เช่น โปรแกรม CuteFTP, WS_FTP ฯลฯ

กลับไปด้านบนของหน้า กลับไปด้านบนของหน้า
CGI คืออะไร?
CGI : Common Gateway Interfaces เป็นสิ่งที่ใช้กำหนดวิธีการจัดการข้อมูลระหว่าง Web Server และ Web Browser ซึ่ง CGI เป็นวิธีการมาตรฐานสำหรับ Web Server เพื่อที่จะส่งคำร้องขอ จากผู้ใช้ (Web Server) ไปยังโปรแกรม (บน Web Server) ให้โปรแกรมทำการประมวลผลข้อมูลเหล่านั้น จากนั้น Web Server ก็จะรับข้อมูลส่งกลับไปให้ผู้ใช้ แต่โดยส่วนใหญ่จะให้ความหมายของ ‘CGI’ ว่าเป็นโปรแกรมที่ทำงานอยู่บน Web Server เพื่อทำหน้าที่โต้ตอบ (interact) กับ web browser CGI program จะถูกสั่งให้ทำงานขณะมีการเรียกใช้งานนั้น ดังนั้นจึงทำให้มันสามารถ แสดงข้อมูลผลลัพธ์ในลักษณะของ Dynamic Information ได้

CGI Program จำเป็นจะต้องถูกติดตั้งไว้ใน directory เพื่อให้ Web Server รู้ว่าควรจะต้อง execute โปรแกรมแทนการแสดงข้อมูลไปยัง browser เท่านั้น ซึ่ง directory ที่กล่าวถึงนี้ขึ้นอยู่ภายใต้การควบคุมของ web master เพื่อเป็นการป้องกันบุคคลทั่วไปสามารถสร้าง CGI Program ได้

ทำความรู้จักกับ CGI หลักการทำงาน และสิ่งที่ควรทราบเบื้องต้น ก่อนเริ่มใช้งาน

ก่อนการเริ่มต้นศึกษาและใช้งาน CGI เรามาดูความหมายของคำสองคำ ที่มักจะพบเห็นกันบ่อย ๆ ก่อน นั่นคือคำว่า CGI กับ Perl ที่จริงแล้ว สองคำนี้ อาจจะเรียกได้ว่ามีความหมาย เหมือนหรือคล้าย ๆ กันก็ได้ แต่ลองทำความเข้าใจในเบื้องต้นกันก่อน

Perl : Practical Extraction and Reporting Language เป็นภาษาหนึ่งซึ่งเริ่มใช้สำหรับเขียนโปรแกรมในระบบยูนิกส์ ก่อนที่จะถูกพัฒนา ให้ใช้กับระบบปฏิบัติการอื่น ๆ ได้ เช่น WindowsNT Perl เป็นโปรแกรมภาษาที่เขียนอยู่ในรูปของ สคริปต์ ( Scripts Langeage ) และเก็บอยู่ในรูปของเท็กซ์ไฟล์ จึงทำให้ การแก้ไข และการทำความเข้าใจ ได้ง่ายกว่า ภายในไฟล์โปรแกรมนั้น จะประกอบไปด้วย คำสั่งของ Perl ซึ่งลักษณะของคำสั่ง และรูปแบบ การเขียนนั้น จะคล้าย ๆ กับภาษาซี แต่มีรูปแบบ ที่ง่ายกว่า และมีความยืดหยุ่นภายในตัวภาษาเอง Perl ถูกออกแบบมา ให้รองรับกับ การเขียนโปรแกรมบนเว็บ ( Web programming ) ซึ่งใช้สำหรับสร้าง CGI ( Common Gateway Interface ) สำหรับจัดการข้อมูลให้กับ Web เช่น การกรอกแบบสอบถาม ( Form ) หรือ การสร้างเว็บเพจใหม่ ( Dynamic Webpage ) เป็นต้น

การนำเอา CGI มาใช้ในการช่วยเพิ่มลูกเล่นต่าง ๆ ให้กับเว็บไซต์

ในกรณีของการนำเอา CGI มาใช้งาน จะช่วยเพิ่มความแปลกใหม่ต่าง ๆ ลงบนหน้าเว็บเพจได้ เช่นการทำตัวนับ ที่จะเพิ่มตัวเลข เมื่อมีผู้เข้าชมเว็บเพจนั้น ตัวเลขบอกจำนวน จะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ หรือยกตัวอย่าง การทำเป็น กระดานสนทนาหรือเว็บบอร์ด ก็จะช่วยให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ รู้สึกว่า ข้อมูลต่าง ๆ มีการอัพเดต เปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ ๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับโปรแกรมหรือสคริปต์ ต่าง ๆ ที่จะทำการติดตั้งใส่เข้าไป นอกจากนี้ หากเป็นการใช้งาน CGI จะสังเกตุได้ว่า นามสกุลของไฟล์ .htm หรือ .html นั้น จะถูกเปลี่ยนไปเป็น .cgi หรือ .pl แทน หากเข้าไปพบเว็บไซต์ไหนที่มีชื่อนามสกุลไฟล์แบบนี้ ก็แสดงว่าเว็บไซต์นั้น ใช้ CGI หรือ Perl ในการช่วยสร้างเว็บไซต์

กลับไปด้านบนของหน้า กลับไปด้านบนของหน้า
How can I pay for web hosting?
This depends on which host you decide to go with. Most web hosts will accept credit cards, and some will accept PayPal and/or a Money Order / Check.

กลับไปด้านบนของหน้า กลับไปด้านบนของหน้า

What is PayPal?


Simply put, PayPal lets anyone with an email address send money to anyone else with an email address.

Each user signs up with PayPal and then enters their necessary banking and credit card information. Once registration is completed, your email address is all you need to send and receive money. PayPal is owned by eBay.

กลับไปด้านบนของหน้า กลับไปด้านบนของหน้า
กฏกติกา มารยาท ของการใช้งาน CGI เพื่อทำเว็บไซต์
สิ่งที่ควรทราบและต้องระลึกไว้อยู่เสมอ ในการใช้งาน CGI
CGI จะสามารถทำงานได้บน server ที่รองรับ CGI หรือ Perl เท่านั้น CGI จะสามารถทำงานได้บน server ที่รองรับ CGI หรือ Perl เท่านั้น
การแก้ไขสคริปต์ ต้องใช้โปรแกรมเฉพาะเช่น EditPlus จะใช้ Notepad ไม่ได้ การแก้ไขสคริปต์ ต้องใช้โปรแกรมเฉพาะเช่น EditPlus จะใช้ Notepad ไม่ได้
การอัพโหลดไฟล์สคริปต์ ต้องใช้โปรแกรมพวก FTP และใช้ ASCII Mode เท่านั้น การอัพโหลดไฟล์สคริปต์ ต้องใช้โปรแกรมพวก FTP และใช้ ASCII Mode เท่านั้น
นามสกุลของสคริปต์ จะใช้เป็น .cgi หรือ .pl ก็ได้ นามสกุลของสคริปต์ จะใช้เป็น .cgi หรือ .pl ก็ได้

กลับไปด้านบนของหน้า กลับไปด้านบนของหน้า
SSL คืออะไร และจำเป็นหรือไม่สำหรับ HOST?
SSL : Secure Sockets Layer คือ โปรโตคอลความปลอดภัย ที่ถูกใช้เป็นมาตรฐาน ในการเพิ่มความปลอดภัย ในการสื่อสารหรือส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีการการเข้ารหัสแบบ Public-key encryption เป็นการเข้ารหัสที่มี key 2 ส่วนคือ public key และ private key ถูกคิดค้นขึ้นโดยบริษัท Netscape จากนั้นส่งให้กับ IETF (Internet Engineering Task Force เป็นกลุ่มนานาชาติของผู้ที่มีส่วนร่วม ในการพัฒนาโครงสร้างของอินเทอร์เน็ตได้แก่ นักออกแบบเครือข่าย นักวิจัย เป็นต้น) เป็นผู้พัฒนาต่อเพื่อให้เป็นมาตรฐาน

วิธีการทำงานของ SSL

SSL คือ โปรโตคอลที่อยู่ระหว่าง Application layer และ Transport layer SSL สามารถรองรับการทำงานกับ application โปรโตคอลต่างๆ เช่น HTTP (Hypertext Transfer Protocol), FTP (File Transfer Protocol), Telnet, POP3, SMTP หรือแม้แต่ VPN ได้ SSL ทำงานโดยอาศัยหลักการของการเข้ารหัสข้อมูล (encryption), Message Digests และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (digital signature) โดยแบ่งหน้าที่ออกเป็น 3 ส่วน

1. การตรวจสอบ server ว่าเป็นตัวจริง ตัวโปรแกรม Client ที่มีขีดความสามารถในการสื่อสารแบบ SSL จะสามารถตรวจสอบเครื่อง server ที่ตนกำลังจะไปเชื่อมต่อได้ว่า server นั้นเป็น server ตัวจริงหรือไม่ โดยใช้เทคนิคการเข้ารหัสแบบ Public key ในการตรวจสอบใบรับรอง (Certificate) และ Public ID ของ Server นั้น (โดยที่มีองค์กรที่ Client เชื่อถือเป็นผู้ออกใบรับรองและ public ID ให้แก่ server นั้น) หน้าที่นี้ของ SSL เป็นหน้าที่ที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ client ต้องการที่จะส่งข้อมูลที่เป็นความลับ (เช่น หมายเลข Credit card) ให้กับ Server ซึ่ง Client จะต้องตรวจสอบก่อนว่า Server เป็นตัวจริงหรือไม่

2. การตรวจสอบว่า Client เป็นตัวจริงหรือไม่ โดยจะตรวจสอบใบรับรองและ Public ID (ที่มีองค์กรที่ Server เชื่อถือเป็นผู้ออกให้) ของ Client หรือผู้ใช้นั้นServer ที่สามารถสื่อสารแบบ SSL ได้นั้นจะตรวจสอบว่า หน้าที่นี้ของ SSL จะมีประโยชน์ในกรณีเช่น ธนาคารต้องการที่จะส่งข้อมูลลับทางการเงินให้แก่ลูกค้าของตนผ่านทางเครือ ข่าย Internet (Server ก็จะต้องตรวจสอบ Client ก่อนว่าเป็น Client นั้นจริง)

3. การเข้ารหัสลับการเชื่อมต่อ โดยข้อมูลทั้งหมดที่ถูกส่งระหว่าง Client และ Server จะถูกเข้ารหัสลับ โดยโปรแกรมที่ส่งข้อมูล เป็นผู้เข้ารหัสและโปรแกรมที่รับข้อมูลเป็นผู้ถอดรหัส (โดยใช้วิธี Public key) นอกจากการเข้ารหัสลับในลักษณะนี้แล้ว SSL ยังสามารถปกป้องความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลได้อีกด้วย อีกทั้ง ตัวโปรแกรมรับข้อมูลจะทราบได้หากข้อมูลถูกเปลี่ยนแปลงไปในขณะกำลังเดินทาง จากผู้ส่งไปยังผู้รับ

กลับไปด้านบนของหน้า กลับไปด้านบนของหน้า
Uptime คืออะไร?
System Uptime หรือ คนส่วนใหญ่จะใช้ว่า ค่า Uptime ความหมายของคำว่า Uptime คือ จำนวนระยะ เวลา ที่ Server หรือ Host ไม่เคย Restart ไม่เคยดับ ไม่เคยล่ม ไม่เคยเกิดปัญหาการเข้าถึงข้อมูลไม่ได้ คิดรวมเป็นระยะเวลาเท่าใด พูดให้เข้าใจง่ายๆคือ ระยะเวลาตั้งแต่ทำการเปิดเครื่อง Server มาจนถึงปัจจุบัน มีการล่มของ Server หรือ Host เป็นระยะเวลานานเท่าใด

Server และ Web Hosting ของเรา มีค่า Uptime 99.99% หมายถึง ระยะเวลาของ Server ที่ผู้ให้บริการได้เปิดเครื่อง Server มาตั้งแต่แรกเริ่ม แล้วนำมาหักลบระยะเวลาที่ Server เคยล่มไปทั้งหมด คำนวณออกมาแล้ว ต้องได้ค่าไม่ต่ำกว่า 99.99% ถ้าเปรียบเทียบเป็นระยะเวลา 1 ปี หากจะทำให้ได้ค่า Uptime 99.99% นั้น Server จะล่มได้เพียงไม่เกิน 52 นาที เท่านั้น

สรุปแล้ว ค่า Uptime ก็เป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกใช้บริการ Server และ Web Hosting แต่ก็ต้องดูถึงปัจจัยอื่นด้วย เพราะ ตามปกติแล้ว ปัญหา Server ล่ม เป็นเรื่องปกติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ แต่ไม่ควรวัดค่า Uptime ได้น้อยกว่า 99% และควรเลือกผู้ให้บริการ Server และ Web Hosting ที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุด Server ของเราเิกิดปัญหา Server ล่ม ได้น้อย เพราะมีความเสถียรสูง

กลับไปด้านบนของหน้า กลับไปด้านบนของหน้า
อัพไฟล์ขึ้น Hosting อย่างไรให้ปลอดภัย
การอัพโหลดไฟล์ขึ้น Hosting มีอยู่หลายวิธี ซึ่งในการจะอัพไฟล์ต่างๆขึ้นไปไว้บน hosting นั้นอาจเกิดปัญหาใหญ่ นั่นคือ การติดไวรัส

ศึกษาการ Upload File ขึ้น Host เพื่อความปลอดภัยทำได้ดังนี้


1. หมั่นตรวจสอบไวรัสภายในเครื่องของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ส่วนใหญ่ปัญหาการติดไวรัส มักเกิดจากตัว Scan ไวรัสหมดอายุ และไม่ได้ทำการ Update
2. ไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ของตนเอง เช่นคอมพิวเตอร์ตามร้าน Internet เพื่ออัพไฟล์ขึ้น hosting
3. ถ้าเป็นไฟล์ที่ขนาดไม่เยอะนัก ให้ Login เข้า Control Panel ของ Hosting นั้นๆ แล้วทำการ เปลี่ยนแปลงหรือ อัพไฟล์ขึ้นไปบน Hosting
4. พยายามใช้ Fire Fox ในการเข้าเว็บ หรือเข้าเว็บไซต์ของตนเองโดยการ Search ผ่าน Google ทั้ง Fire Fox และ Google จะมีระบบกรองไวรัสในเว็บไซต์อยู่ระดับหนึ่ง
5. ไม่ควรเซฟรหัสผ่านไว้บนโปรแกรม FTP
6. ควรเปลี่ยนไปใช้ port พิเศษ เช่น 221 , 2121 , หรือ port อื่นๆ ที่ไม่ใช่ port มาตรฐาน 21
7. ควรใช้โปรแกรมที่ปลอดภัย หลีกเลี่่ยงโปรแกรมที่ไม่มีการตรวจสอบการเข้ารหัส passsword บางโปรแกรมจะจดจำ passsword ไว้ในเครื่องโดยอัตโนมัติ แม้จะง่ายและสะดวกต่อการใช้งานก็จริง แต่ถ้ามีไวรัสจำพวก Malware อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้อัพไฟล์ขึ้น Hosting ไวรัสจะทำการส่ง passsword ออกไปสู่ภายนอกได้

กล่าวโดยสรุป ต้นเหตุจริงๆด้านความปลอดภัยในการอัพไฟล์ขึ้น Host ขึ้นอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ อัพไฟล์ขึ้น Hosting ถ้าในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Upload File ขึ้น Host นั้นมีไวรัสแอบแฝงอยู่ ยังไงก็เกิดความเสี่ยงสูงที่จะทำให้ไวรัสติดเข้าไปสู่เว็บไซต์ของเราบน Hosting ได้

กลับไปด้านบนของหน้า กลับไปด้านบนของหน้า
ฉันมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอยู่แล้ว (DSL/cable) - ฉันสามารถฝากเว็บไซต์อย่างเดียวได้หรือไม่?
You could, but that's definitely not recommended.

First of all, most ISPs have clauses that do not let you use your internet connection for web hosting - doing so will result in termination of your account.

Second of all, think of the headaches it can provide: making sure your system is secure so that no one can hack into it, having your computer on 24/7, and other such problems.

Third of all, think of the performance. Most good web hosts use powerful servers with lots of RAM and high performance hard disks. Furthermore, they have multiple internet connections at speeds far higher than what residential DSL or cable service can provide.

Lastly there are all the issues of support. If something goes wrong, it will be your job to fix it - you will not have a professional to correct the problem.

กลับไปด้านบนของหน้า กลับไปด้านบนของหน้า
ทำไมฉันต้องการ IP ของเซิรฺ์ฟเวอร์ที่ฉันเช่า?
FTP เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับ upload/download หรือดูโครงสร้างของไฟล์และ directory ใน Server FTP (File Transfer Protocol) เป็นมาตรฐานในการถ่ายโอนไฟล์ และเป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรโตคอล TCP/IP มีประโยชน์มากสำหรับการรับส่งไฟล์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่อง ลูก (FTP Client) กับเครื่องที่เป็นเครื่องให้บริการ (FTP Server) โดยเครื่องFTP Client อาจจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานกันทั่วไป ส่วนเครื่อง FTP Server ก็อาจจะเป็นเครื่อง PC ธรรมดาจนถึงเครื่องที่มีสมรรถภาพสูง

ทำไมต้องทราบหมายเลข IP ของเซิร์ฟเวอร์ที่เช่า

เนื่องจาก FTP มีวิธีการทำงานในแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะต้องมีการติดต่อเพื่อจองช่องสื่อสาร (Connection Establishment) ก่อนทำการสื่อสารจริง ซึ่งเรียกว่าเป็นการติดต่อแบบที่ต้องขอเชื่อมต่อก่อน (Connection - Oriented) ในการใช้งาน FTP เพื่อเริ่มการติดต่อสื่อสารนั้น จะต้องระบุหมายเลข IP ปลายทาง และต้องผ่านการแจ้งรหัส Login และ Password ของเซิร์ฟเวอร์ที่จะติดต่อก่อนจึงจะเข้าใช้งานได้

กลับไปด้านบนของหน้า กลับไปด้านบนของหน้า
ทำไมฉันไม่เลือกแพ็คเกจโฮสติ้งที่ราคาถูกที่สุด?
คุณควรจะคำนวณว่า มีความต้องการใช้งาน พื้นที่เว็บไซต์ เท่าไหร่, Data Transfer เท่าไหร่, ต้องการใช้ email มากน้อยเพียงไร

ตัวอย่างการตัดสินใจเลือกแพ็คเกจโฮสติ้งที่เหมาะสมกับเว็บไซต์คุณ

กรณีว่าเว็บไซต์คุณมี 50 หน้า แต่ละหน้า เมื่อรวมกับ รูปภาพที่ใช้แล้วมีขนาด 80 Kbytes ดังนั้น พื้นที่ ที่ต้องการใช้เก็บเว็บไซต์ จะเท่ากับประมาณ 4 Mbytes และถ้าคุณต้องการใช้ email จำนวน 5 email หากมีการเช็คเมล์ตลอดโดยปกติจะใช้พื้นที่ ทั้งหมดไม่เกิน 5 Mbytes

เมื่อรวมกับ พื้นที่ ที่ใช้เก็บเว็บไซต์ แล้ว จะเท่ากับ 9 Mbytes ส่วน Data Transfer นั้นคุณจะต้องประมาณว่า มีคนเข้าใช้งาน เว็บไซต์ คุณวันละเท่าไหร่ เช่น สมมติว่ามีคนเข้าชมเฉลี่ย 100 คนต่อวัน โดยเฉลี่ยจะเรียกชมเว็บจำนวน 10 หน้าต่อคน แต่ละหน้ารวมรูปภาพแล้วมีขนาด 80 Kbytes ดังนั้นใน 1 วัน จะมีการใช้ข้อมูลเท่ากับ 100*10*80 = 80 Mbytes

ใน 1 เดือนก็จะเท่ากับ 30*80 = 2,400 Mbytes ซึ่งจริง ๆ แล้วจำนวน data transfer จะน้อยกว่าที่คำนวณนี้ค่อนข้างมาก เนื่องจากว่า ผู้ใช้งานมีการเก็บข้อมูลเป็น cache ไว้บางส่วนในเครื่องผู้ใช้งานเอง เช่น รูปภาพ เป็นต้น ดังนั้น ค่าที่ได้ควรหารด้วย 2 หรือ เท่ากับ 1200 Mbytes จึงน่าจะเป็นการคำนวณที่ถูกต้องมากกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของ เว็บไซต์ คุณว่าเป็นแบบไหน

ปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้ Hosting ราคาถูกหรือแพง

ตัวเครื่อง Server ที่แต่ละผู้ให้บริการ Hosting เลือกใช้ ถ้าผู้ให้บริการรายไหนใช้ Sever Brand ดังๆ อย่างเช่น IBM , HP , DELL ราคาต้นทุนก็มักจะสูงกว่า ผู้ให้บริการ Web Hosting ที่ใช้เครื่อง Server ที่ประกอบขึ้นเอง
แต่ในด้านความเสถียร ก็อาจจะสู้ Server Brand ดังๆ อย่างเช่น IBM , HP , DELL ไม่ได้

กลับไปด้านบนของหน้า กลับไปด้านบนของหน้า
ฉันกำลังใช้แบนด์วิดธ์มากเกินไปใช่ไหม, มีทางใดที่ทำให้ฉันใช้น้อยลงได้บ้าง?
In most cases, yes.

You should first try to optimize the graphics on your website. Many GIFs look just as good with fewer colors, and many JPEGs look just as good with a higher compression level. NetMechanic offers an image optimizer program online.

You should also analyze the HTML of your site. Make sure you use relative paths, so that images are not downloaded more than one time. Remove any extra spacing and when linking to other pages, use relative paths and not absolute links.

While many hosts already have it, you could also see if your host has mod_gzip installed. This can save you a lot of bandwidth.

Best of all, optimizing your page like this makes the user experience better as your site will load faster for them.

กลับไปด้านบนของหน้า กลับไปด้านบนของหน้า
การปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์/แบ็คอัพข้อมูลคืออะไร?
ในส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดอีกส่วนหนึ่งเนื่องจากเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งาน ไปเช่าอยู่ที่โฮสอาจจะไม่ได้มีการแบ็คอัพไว้ที่เครื่องตนเองตลอดเวลา เนื่องจากอาจจะทำการอัพเดตเว็บไซต์แบบออนไลน์ ถ้าที่โฮสมีระบบแบ็คอัพไว้ให้ด้วยก็จะเป็นการดี หรือบางโฮสก็อาจจะมีการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนิดหน่อยเพื่อที่จะเก็บแบ็คอัพ ไว้ลงซีดี โดยในการใช้งานผู้ใช้ก็ต้องศึกษาในรายละเอียดให้ครบถ้วนด้วย

กลับไปด้านบนของหน้า กลับไปด้านบนของหน้า
ตลาดลงทุน ซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์


ความสำเร็จของคุณคือชัยชนะของเรา และชัยชนะนี้ก็คือความสำเร็จของเราด้วยเช่นกัน
อีซี่ บร๊านเชส
ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจที่ท่านมีให้เราเสมอมา
ทุกสิ่งง่ายด้วย อีซี่ บร๊านเชส
ทีมงาน อีซี่ บร๊านเชส

คุยกับเจ้าหน้าที่ของเรา
ผ่านระบบ Live Chat ได้ทันทีที่นี่เกี่ยวกับเว็บโฮสติ้ง

บล็อก- เว็บโฮฺสติ้ง

คุณสมบัติของเว็บโฮสติ้ง

บริการของเรา

โฆษณาแบนเนอร์
อีซี่ บร๊านเชส

โฆษณาโดยกูเกิล


Easy Branches
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016 อีซี่ บร๊านเชส ถูกต้องตามกฏหมาย
โฮสติ้ง & โปรโมทเว็บไซต์ , ออกแบบ โดย: อีซี่ บร๊านเชส, blackjack21poker Jan Jansen
เว็บโฮสติ้ง อีซี่ บร๊านเชส