อ่านข่าวสารทั่วโลก
อีซี่โฮสโดเมน:ไทย อีซี่โฮสโดเมน:อังกฤษ อีซี่โฮสโดเมน:จีน

อีเมล์ หรือ สนทนากับเราได้ทันที่ : 076-367 766

บล็อก

คำถาม

Friendfeed อีซี่ บร๊านเชส
Follow Easy_Branches on Twitter

ข่าวสารทั่วโลก

Web Hosting

CAPTCHA คืออะไร?

osTicket คือ อธิบายความหมายของ CAPTCHA ...

ออกเสียงว่า แคปช่า ซึ่งย่อมาจาก Completely Automated Public Turing Computer and Humans Apart แปลให้เข้าใจง่ายๆก็คือ กลไกอัตโนมัติที่ใช้ทดสอบเพื่อให้ทราบว่า มนุษย์ หรือ คอมพิวเตอร์ กำลังดำเนินกิจกรรมนั้นๆ เป็นการทดสอบการตอบสนองโดยใช้ทดสอบกับระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อตัดสินใจว่าผู้ใช้หรือผู้ที่กำลังติดต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ เป็นมนุษย์หรือไม่ วัตถุประสงค์สำคัญของมันก็เพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะเว็บไซต์ที่ ต้องมีการ ป้อนข้อมูลส่วนตัว เนื่องจากแฮกเกอร์ส่วนใหญ่จะใช้สิ่งที่เรียกว่า “บอตส์” (bots) ในการโจมตีผู้ใช้ ซึ่งบอตที่ว่านี้สามารถสร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ แต่เนื่องจากคอมพิวเตอร์ไม่สามารถแก้ปัญหาการทดสอบด้วย CAPTCHA ได้ จะต้องอาศัยมนุษย์ที่เพ่งดูกราฟฟิกยุ่งเหยิงเหล่านี้ และแกะตัวอักษรออกมาเพื่อพิมพ์ยืนยันอีกที

ระบบ Ticket Support ทำงานอย่างไร? CAPTCHA อาศัยหลักการต่อไปนี้ ...

มนุษย์นั้นสามารถเข้าใจภาพได้ดีกว่าคอมพิวเตอร์ CAPTCHA ทำงานโดยป้อนข้อมูลในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถตีความได้ โดยใช้ตัวอักษรที่ถูกบีบและวางโย้เย้ไปมาบนพื้นหลังที่มีลวดลาย เพื่อทดสอบว่าผู้ใช้งานอยู่นั้น เป็นมนุษย์หรือคอมพิวเตอร์ คำว่าคอมพิวเตอร์ในที่นี้หมายถึง พวก Spam Bot หรือ Script สำหรับโจมตีเว็บไซต์หรือเว็บเพจ เช่น การพัฒนา Script สำหรับไว้โพสขายสินค้าในเว็บบอร์ดต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต โดยการทำงานของ CAPTCHA ใช้วิธีการให้ผู้ใช้งานบอกตัวอักษรที่สร้างมาในลักษณะผิดรูปทรงดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อป้องกันการใช้งานระบบโดยคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ (Image Processing) ในการถอดข้อความออกมาจากรูปภาพที่มีให้

เนื่องจากเราเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์นั้นคิดไม่ได้หรือไม่มีความสามารถเพียงพอ ที่จะทำเรื่องดังกล่าวได้ หรืออาจจะเกิดจากคอมพิวเตอร์ไม่มีจินตนาการ จึงต้องใช้การประมวลผลภาพ และความน่าจะเป็น ในการคำนวณอย่างซับซ้อนและต้องอาศัยเวลาในการประมวลผล ซึ่งผิดกับมนุษย์ที่สามารถเข้าใจภาพต่างๆ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วกว่ามากในการตีความจากภาพ

คอมพิวเตอร์แยกความแตกต่างของรูปภาพไม่ออก และทำไมถึงยังสมัครได้ ก็เพราะมีคนพัฒนาโปรแกรมประเภท OCR เพื่อช่วยแปลงอักษรในภาพมาเป็นข้อมูลที่เป็นตัวอักษร (text) ซึ่งจริงๆเค้าตั้งใจใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่น มีหนังสือที่เป็นกระดาษก็เอามาผ่านโปรแกรม OCR เพื่อจะได้ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร (text) ซึ่งสามารถนำไปใช้ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processor) ได้

ดังนั้นจึงมีการพยายามป้องกันโปรแกรม OCR ให้ทำงานยากขึ้น เช่น ทำให้ตัวอักษรบิดเบี้ยว หรือใส่สิ่งรบกวนลงไปเช่น เส้น จุด หรือรูปต่างๆ ซึ่งทาง spamer ก็หาทางแก้ไขโดยพยายามพัฒนา OCR ที่ฉลาดขึ้น แยกแยะสิ่งรบกวนได้มากขึ้น หากมองในแง่ดีคือ กระตุ้นให้มีการพัฒนาโปรแกรม OCR ที่ฉลาดขึ้น

สรุปแล้วก็คือ เป็นกรรมวิธีสำหรับการทดสอบการตอบสนองโดยใช้ทดสอบกับระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อตัดสินใจว่าผู้ใช้หรือผู้ที่กำลังติดต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ เป็นมนุษย์หรือไม่? นั่นเอง
captcha
แคปช่า มีประโยชน์ดังนี้ : ป้องกันการสแปมเอกสาร (Spam) ป้องกันการบ็อมระบบ (Boom) ใช้ ตรวจสอบความเป็นมนุษย์ (Human) หรือ หุ่นยนต์ (BOT) CAPTCHA อาจใช้ในการตอบกลับฟอรั่มหรือเว็บบอร์ดสาธารณะทั่วไปตามอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้เพื่อป้องกันบอตหรือโปรแกรมอัตโนมัติทำการ ส่งข้อความไม่พึง ประสงค์ เช่นสแปมหรือโฆษณา

ตลาดลงทุน ซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์ความสำเร็จของคุณคือชัยชนะของเรา และชัยชนะนี้ก็คือความสำเร็จของเราด้วยเช่นกัน
อีซี่ บร๊านเชส
ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจที่ท่านมีให้เราเสมอมา
ทุกสิ่งง่ายด้วย อีซี่ บร๊านเชส
ทีมงาน อีซี่ บร๊านเชส

คุยกับเจ้าหน้าที่ของเรา
ผ่านระบบ Live Chat ได้ทันทีที่นี่เกี่ยวกับเว็บโฮสติ้ง

บล็อก - เว็บโฮฺสติ้ง

บริการของเรา

โฆษณาแบนเนอร์
อีซี่ บร๊านเชส

โฆษณาโดยกูเกิล


Easy Branches
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016 อีซี่ บร๊านเชส ถูกต้องตามกฏหมาย
โฮสติ้ง & โปรโมทเว็บไซต์ , ออกแบบ โดย: อีซี่ บร๊านเชส, blackjack21poker Jan Jansen
เว็บโฮสติ้ง อีซี่ บร๊านเชส