อ่านข่าวสารทั่วโลก
อีซี่โฮสโดเมน:ไทย อีซี่โฮสโดเมน:อังกฤษ อีซี่โฮสโดเมน:จีน

อีเมล์ หรือ สนทนากับเราได้ทันที่ : 076-367 766

บล็อก

คำถาม

Friendfeed
Follow on Buzz
Follow Easy_Branches on Twitter

Easy Host Domain

Easy Branches

เงื่อนไขการบริการ

เงื่อนไขการให้บริการของเรา

ยินดีต้อนรับสู่ www.easyhostdomain.com สนับสนุนโดย อีซี่ บร๊านเชส และสาขาย่อยต่างๆ บริษัทในเครือ ตัวแทนต่างๆ และผู้มีอำนาจ (โดยรวมกล่าวถึง อีซี่ บร๊านเชส) การลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ อีซี่ บร๊านเชส และใช้บริการใดๆของ อีซี่ บร๊านเชส คุณยอมรับที่จะทำตามเงื่อนไขการให้บริการของเรา เมื่อคุณใช้บริการใดๆ ของ อีซี่ บร๊านเชส หรือสินค้าใดก็ตามที่ไม่ได้แยกตามข้อตกลงตามกฏ เงื่อนไขการให้บริการ จะมีผลทันที เงื่อนไขเพิ่มเติม แม้ว่าบริการของ อีซี่ บร๊านเชส หรือ สินค้าที่มีการแยกในข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง เงื่อนไขการให้บริการ ข้อตกลงของผู้ใช้ หรือข้อตกลงตามกฏที่คล้ายคลึงกัน เงื่อนไขการให้บริการนี้จะมีผลบังคับใช้กับบริการหรือสินค้านั้นทันที เงื่อนไขการให้บริการนี้สามารถมีการแก้ไข ปรับปรุงได้ทุกเมื่อโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า คุณสามารถอ่านเงื่อนไขการให้บริการนี้ได้ทุกเมื่อเพื่อให้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

อีซี่ บร๊านเชส สามารถใช้บริการจากผู้ให้บริการรายอื่นได้เพื่อตรวจสอบขั้นตอนการทำของเบราเซอร์ของแต่ละผู้ใช้ได้

อีซี่ บร๊านเชส สามารถนำเสนอบริการอื่นได้ทุกเมื่อโดยบริการเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้จากเงื่อนไขการให้บริการจากพันธมิตรของเราที่ให้บริการนั้นด้วยความเคารพ เพราะเงื่อนไขการให้บริการจะมีข้อผูกพันทางกฏหมาย กรุณาอ่านอย่างละเอียด การกระทำใดที่ฝ่าฝืนต่อข้อตกลงจะมีผลให้ถูกยกเลิกการใช้งานของบัญชีนั้นรวมไปถึงความรับผิดชอบอื่นทางกฏหมายอีกด้วย

สินค้า และ สัญญาบริการ

อีซี่ บร๊านเชส จะให้บริการกับคุณ (“ลูกค้า”) ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้ (ข้อตกลง) ข้อตกลงนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาความซื่อตรงของทั้ง อี่ซี่ บร๊านเชส และ ลูกค้า รวมทั้งป้องกันความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่ายอีกด้วย ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้เพื่อให้มั่นใจในความเร็ว ประสิทธิภาพ การทำงาน และความน่าเชื่อถือของบริการของเรา

เราให้สิทธิแก่ผู้ใช้เพื่อให้เข้าถึงแหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่หลากหลายของเรา รวมทั้งบริการเว็บโฮสติ้งส่วนบุคคลและบริการออนไลน์ที่มีการโต้ตอบซึ่งกันและกันได้ (“สินค้าและบริการต่างๆ”) สินค้าและบริการบางอย่างได้รับการรองรับจากโฆษณา อนุญาตให้เราเตรียมสิ่งเหล่านี้แก่คุณโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เมื่อคุณใช้บริการฟรีเหล่านี้ คุณยอมรับให้ อีซี่ บร๊านเชส แสดงโฆษณา รวมทั้งโฆษณาจากผู้ที่เกี่ยวข้องรายอื่นผ่านสินค้าหรือบริการ

อีซี่ บร๊านเชส ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแก้ไขสินค้าและบริการได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ารวมทั้งมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการขายสินค้าและการให้บริการ หรือเปลี่ยนรูปแบบ หรือ ฟอร์มของโฆษณาที่แสดงผ่านสินค้าหรือบริการ ฉะนั้นแล้วหากไม่มีการแจ้งให้เราทราบอย่างชัดเจน ในสินค้าและบริการใดๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง อัพเดตและสินค้าหรือบริการรูปแบบใหม่ ถือว่ายอมรับในเงื่อนไขการให้บริการของเรา

การใช้งานสินค้าและบริการ คุณตกลงโดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อแม้ยอมรับทำตามในเงื่อนไขการให้บริการของเรา และสามารถแก้ไขได้เป็นครั้งคราวรวมทั้งคู่มือที่ลงประกาศหรือกฏบังคับใช้สำหรับสินค้าหรือบริการที่ระบุไว้

ข้อตกลงสำหรับการลงทะเบียน

สินค้าและบริการต้องการให้ผู้ใช้ลงทะเบียนและเตรียมข้อมูล ในการพิจารณาการใช้สินค้าและบริการ คุณยอมรับที่จะ:

- ให้ข้อมูลของคุณที่เป็นความจริง ถูกต้อง ล่าสุดและสมบูรณ์โดยสอดคล้องตามแบบฟอร์มการสมัคร (“ข้อมูลการสมัคร”)

- บำรุงรักษาและอัพเดตข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อให้ข้อมูลจริง มีความถูกต้อง ล่าสุดและสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้จริงเสมอ

หากคุณให้ข้อมูลที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่อัพเดต และไม่สมบูรณ์ หรือ อีซี่ บร๊านเชส มีเหตุให้ต้องสงสัยที่สมเหตุสมผลว่าข้อมูลไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ไม่อัพเดต และไม่สมบูรณ์ อีซี่ บร๊านเชสมีสิทธิ์ระงับหรือยกเลิกการใช้งานบัญชีของคุณและปฏิเสธการใช้งานต่อไปในอนาคตสำหรับสินค้าหรือบริการ (หรือเพียงบางส่วนในเรื่องนั้นๆ)

ความรับผิดชอบสำหรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

หลังจากที่คุณลงทะเบียน คุณจะได้รับรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ คุณต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ และรับผิดชอบในการกระทำทุกอย่างที่มาจากรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ของคุณ

- แจ้งมาที่ อีซี่ บร๊านเชส ทันทีเมื่อมีการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือฝ่าฝืนระบบรักษาความปลอดภัย

- แน่ใจว่าคุณได้ออกจากระบบบัญชีของคุณหลังเสร็จสิ้นการใช้งาน

อีซี่ บร๊านเชส จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียและความเสียหายจากความล้มเหลวที่มาจากการไม่ยอมทำตามสิ่งที่เราต้องการของคุณ

บริการโฮสติ้ง

แบนด์วิธ – แพ็คเกจโฮสติ้งแต่ละแพ็คเกจจะมีแบนด์วิธแบบชำระก่อนและตามที่กำหนด

โดเมน โฮสต์ - อีซี่ บร๊านเชส แพ็คเกจโฮสติ้งที่มีโดเมนโฮสติ้ง ในแต่ละแพ็คเกจโฮสติ้งจะมีข้อจำกัดจำนวนของโดเมนที่สามารถใช้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างของแพ็คเกจในเว็บไซต์ของเรา

การจดทะเบียนโดเมน – สามารถรับฟรีชื่อโดเมนได้สำหรับผู้สมัครลงทะเบียนบัญชี เว็บโฮสติ้งรายปีเท่านั้น (1, 2 หรือ 3ปีเท่านั้น) ซึ่งการได้รับการจดทะเบียนชื่อโดเมนฟรีนี้สามารถใช้ได้กับชื่อโดเมน .com, .net, .org, .us, .biz และ .info สำหรับในปีแรกของการจดทะเบียน บัญชีเว็บโฮสติ้งแต่ละบัญชีสามารถใช้ชื่อโดเมนที่ลดราคาสูงสุดหนึ่งชื่อ กรุณาจำไว้ว่าการจดทะเบียนชื่อโดเมนถือเป็นสุดท้ายและไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีการอัพเกรด – จากแพ็คเกจฟรีถึงแพ็คเกจแบบชำระเงินไปยังแพ็คเกจชำระเงินอีกรายการหนึ่งซึ่งมีการใช้งานเสนอให้ใช้ได้มากขึ้น – ไม่มีฟรีจดทะเบียนชื่อโดเมน

พื้นที่ดิสก์ - แพลนโฮสติ้งแต่ละแบบจะมีทั้งแบบชำระก่อนและชำระตามที่กำหนด

ไอพี แอดเดรส – บัญชีโฮสติ้งของอีซี่ บร๊านเชสจะไม่รวม ไอพี แอดเดรสกับของส่วนตัว ในกรณีที่คุณต้องการซื้อแพ็คเกจโฮสติ้งแชร์ ไอพี แอดเดรสแบบแชร์จะสามารถใช้ได้สำหรับบัญชีโฮสติ้งหลังชำระเงิน กรุณาติดต่อเราหากต้องการทราบข้อมูล

ฐานข้อมูล MySQL/PostgreSQL – แพ็คเก็จโฮสติ้งของเราทั้งหมดที่มีฐานข้อมูล กรุณาจำไว้ว่าแพ็คเกจโฮสติ้งฟรีจะไม่รองรับฐานข้อมูล PostgreSQL คุณสามารถดูการเปรียบเทียบแพ็คเกจโฮสติ้งในหน้าเปรียบเทียบในเว็บไซต์ได้สำหรับข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม หรือติดต่อเรา MySQL/PostgreSQL Database/s Quota - MySQL/PostgreSQL Quota ที่แบ่งให้ต่อหนึ่งฐานข้อมูลจะขึ้นอยู่กับแต่ละแพ็คเกจโฮสติ้ง คุณสามารถดูการเปรียบเทียบแพ็คเกจโฮสติ้งในหน้าเปรียบเทียบในเว็บไซต์ได้สำหรับข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม

SSH - การอนุญาตให้เข้า ซีเคียว เชลล์ ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจโฮสติ้ง กรุณาดูในหน้ารายการเปรียบเทียบแพ็คเกจได้ในเว็บไซต์

การใช้บัญชี & เนื้อหาที่ใช้

เนื้อหาในบัญชีของคุณต้องยินยอมทำตามใรรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อตกลง สิ่งที่กำหนดไว้สำหรับเนื้อหาในเนื้อหาของเว็บไซต์จะต้องไม่มีเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย หรือมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ลูกค้าสามารถติดต่อ อีซี่ บร๊านเชส เพื่อแจ้งเหตุนี้
- หากมีบริการใดๆของ อีซี่บร๊านเชสถูกใช้เพื่อจุดประสงค์สแปมที่ผิดกฎ บริการนั้นๆจะถูกยกเลิกทันที หากมีการตรวจพบว่ามีการเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต อีซี่ บร๊านเชส ขอสงวนสิทธิ์ที่จะห้ามใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ การใช้งานใดสำหรับ ฮาร์ดแวร์ หรือ ซอฟ์ตแวร์ ของ อีซี่ บร๊านเชส ที่ใช้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของ อีซี่บร๊านเชส สำหรับการเข้าสู่ระบบไปยังเครื่องหรือเครือข่ายอย่างผิดกฎ


คุณยอมรับและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่าการละเมิดข้อตกลงนี้ บัญชีของคุณจะถูกยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่จะไม่มีการคืนเงินแต่อย่างใด การเรียกเงินคืนจะได้รับการดำเนินคดีโดยที่ปรึกษาทางกฎหมายจาก อีซี่ บร๊านเชส จนถึงขั้นตอนกระบวนสุดท้ายของกฎหมาย

เงื่อนไขการรับประกัน

อีซี่ บร๊านเชส ไม่จะไม่รับผิดชอบหรือรับประกัน ถ้อยคำ การบอกเป็นนัย การพูด หรือเขียน ที่มีอยู่ โดยไม่มีข้อจำกัด การรับประกันของการขาย ความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง ชื่อหรือไม่มีการละเมิด เราไม่รับประกันบริการที่ไม่มีข้อผิดพลาดหรือสามารถดำเนินการได้โดยไม่มีผลกระทบใดๆ หรือมีผลกระทบโดยเราในการรับประกันใดๆเนื่องจากคุณภาพ ความน่าเชื่อถือหรือ ไทม์ไลน์หรือระบบรักษาความปลอดภัยของสินค้าและบริการ (ที่มีไวรัสหรือไม่มีไวรัสหรือมีส่วนประกอบที่ทำให้เกิดความเสียหายภายในสินค้าหรือบริการ) เราไม่การันตีในการใช้งานของสินค้าหรือบริการ และไม่รับผิดชอบในความสูญเสียของข้อมูลที่มีผลมาจากการลบสินค้าหรือบริการ เครือข่ายหรือช่วงเวลาที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าของระบบ ไฟล์ที่ได้รับความเสียหาย หรือ สาเหตุอื่น

ข้อจำกัดของบริการ

สินค้าและบริการต่างๆ อาจสามารถใช้ได้สำหรับจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ในสินค้าและบริการที่ใช้เสนอให้ลูกค้าใช้บริการ คุณไม่สามารถใช้สินค้าและบริการที่มีเนื้อหาดังนี้:

- อัพโหลด ลงประกาศหรือเป็นสื่ออย่างใดอย่างหนึ่งที่มีเนื้อหา หรือนำเสนอพฤติกรรมที่ ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย ข่มขู่ ไม่เหมาะสม คุกคาม บิดเบือน หมิ่นประมาท หยาบคายลามก หมิ่นประมาท ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น แสดงความเกลียดชัง รังเกียจ เหยียดหยาม

- อัพโหลด ลงประกาศหรือเป็นสื่ออย่างใดอย่างหนึ่งที่มีเนื้อหาเชื่อมโยง เอาเปรียบฉวยโอกาส ภาพเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

- เป็นอันตรายต่อยาวชน

- สิ่งที่เกี่ยวข้องกับ อีซี่ บร๊านเชส สินค้าและบริการที่มีส่วนของเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ รวมถึง แต่ไม่จำกัด เช่น ภาพเปลือย เว็บไซต์ หน้าเว็บไซต์ ภาพหรือบริการใดๆ ที่มีบริการสำหรับผู้ใหญ่ สิ่งที่ผู้ใช้ที่อายุ 18 หรือมากกว่าเข้าชมหรือเข้าถึง และข้อความใดๆ หรือประเภทของเนื้อหาคล้ายคลึงกับกล่าวถึงเรื่องลามก และหรือไม่มีความเหมาะสม และหรือการกระทำฝ่าฝืนกฎ โดยไม่มีข้อจำกัดในสิ่งที่ได้กล่าวก่อนหน้านี้ คุณไม่สามารถใช้สินค้าหรือบริการเพื่อเก็บ ใช้ แสดงภาพลามกอนาจาร ภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่ เครื่องเล่นสำหรับผู้ใหญ่ เนื้อหาที่ระบุไม่ได้ บริการคุ้มครอง โกเรียน พันธนาการ ศาสนา ลัทธิ เชื้อชาติ ความเกลียดชัง หยาบคาย ดูถูก กับบุคคลอื่น

- สิ่งที่เกี่ยวข้องกับ อีซี่ บร๊านเชส และสินค้าและบริการที่มีส่วนประกอบ เนื้อหาหรือกิจกรรมใดๆ

- สิ่งที่เกี่ยวข้องกับ อีซี่ บร๊านเชส และสินค้าและบริการที่มีเว็บไซต์ใดๆ ส่วนประกอบ เนื้อหาหรือ กิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ผิดปกติหรือไม่สามารถบริโภคได้

- เลียนแบบบุคคล รวมถึง แต่ไม่จำกัดถึง อีซี่ บร๊านเชส อย่างเป็นทางการ นำหัวข้อฟอร์รัม แนะนำหรือเป็นผู้จัด หรือแสดงอวดอ้าง หรือบิดเบือนความจริงอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลอื่น

- ขาย จัดจำหน่าย หรือกระทำการค้าใดที่ใช้ข้อมูลจากสินค้าหรือบริการ หรือกระทำการใช้ข้อมูลบางอย่างในวิธีที่สามารถเป็นการละเมิดต่อบุคคลซึ่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- สร้างและยังคงมีหน้าเว็บไซต์ของ อีซี่ บร๊านเชส ที่:

รีไดเร็คไปยังอีกหน้าเว็บไซต์ หรือ เก็บ หรือเป็นผู้เผยแพร่เนื้อหาเพื่อการถ่ายข้อมูลโดยหน้าเว็บไซต์อื่น

สร้าง ยังคงให้หรือดำเนินการให้บริการที่เก็บเงินหรือทรัพย์สินไว้ที่บุคคลที่สามจนกว่าจะบรรลุตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ บริการที่มีโปรแกรมการลงทุนที่ให้ผลลัพธ์สูงหรือบริการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมต่างๆ

ใช้สินค้าหรือบริการด้วย ไฮเปอร์ลิ้งค์ (Hyperlink) ซึ่งมีเนื้อหาไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ในเครือข่ายของ อีซี่ บร๊านเชส

เชื่อมต่อกับระบบหรือทำให้เสียหายต่อสินค้าและบริการ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อไปยังสินค้าหรือบริการต่างๆ หรือขัดขืน ฝ่าฝืน ข้อกำหนด กระบวนการ นโยบายหรือกฎข้อบังคับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อไปยังสินค้าหรือบริการต่างๆ

อัพโหลด ลงประกาศ อีเมล์ เป็นสื่อให้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือลงประกาศลิ้งค์ ในส่วนประกอบที่ผิดพลาด หลอกลวง หรือออกแบบเพื่อการเปลี่ยนแปลงความยุติธรรม การรักษาความปลอดภัย หรือตลาดอื่น

แก้ไข เผยแพร่ ขนย้ายถ่ายเท หรือขาย ผลิตใหม่ สร้างผลงานที่ลอกเลียนแบบ จัดจำหน่าย แสดง ลิ้งค์ แสดงหรือหาผลประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องจากฐานข้อมูลของ อีซี่ บร๊านเชส รวมทั้ง โดยไม่มีข้อจำกัด โดยดำเนินการกับข้อมูลจากสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นฐานเบราเซอร์ โดยยึดจากการใช้เว็บไซต์ของลูกค้าเป็นหลัก ฐานเว็บ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง

ใช้อีเมล์ แอดเดรสในทางที่ผิด หรือปลอมแปลงข้อมูลในหัวข้อ ฟุตเตอร์ รีเทิร์น พาธ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของการสื่อสาร รวมทั้งอีเมล์ ถ่ายทอดผ่านสินค้าหรือบริการ

อัพโหลด ลงประกาศ อีเมล์ เป็นสื่อให้อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีเนื้อหาที่คุณไม่มีสิทธิ์ใช้เพื่อการใดภายใต้กฏหมายหรือข้อกำหนดในสัญญาหรือในความสัมพันธ์ที่ได้รับมอบหมายอำนาจ

อัพโหลด ลงประกาศ อีเมล์ เป็นสื่อให้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือลงประกาศลิ้งค์ในเนื้อหาใดๆ ที่ละเมิด ฝ่าฝืน จากต้นฉบับ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ความลับการค้า ลิขสิทธ์ หรือสิทธิความเป็นเจ้าของของผู้อื่น (“สิทธิ”) หรือนำมาซึ่งการชักจูง เอื้ออำนวยต่อการละเมิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ข้อห้ามนี้ รวมถึง แต่ไม่จำกัดรูปแบบของการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อไปนี้:

เปิดใช้งานซอฟ์ตแวร์ที่มีลิขสิทธิ์ หรือเนื้อหาอื่นที่มีการลบระบบป้องกันลิขสิทธิ์

เปิดใช้งานหมายเลข ซีเรียล นัมเบอร์ สำหรับซอฟตแวร์ที่สามารถใช้งานเพื่อการใช้งานที่ผิดกฏหมาย หรือการลงทะเบียนซอฟ์ตแวร์

เปิดใช้งานเครื่องมือที่สามารถใช้โดยไม่มีจุดประสงค์อื่นใดมากกว่าการ “ถอดรหัส” ของซอฟ์ตแวร์ หรือเนื้อหาอื่นที่มีลิขสิทธิ์

เปิดใช้งานไฟล์ของซอฟ์ตแวร์ที่ผู้ใช้ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือมีสิทธิ์ในทางกฎหมายสำหรับการใช้งาน

อัพโหลด ลงประกาศ อีเมล์ เป็นสื่อให้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือลงประกาศลิ้งค์เพื่อการโฆษณาที่ไม่ได้เรียกร้องหรือไม่ได้รับอนุญาต ส่วนประกอบที่มีการส่งเสริม “เมล์ขยะ” “สแปม” “จดหมายลูกโซ่”“แผนการพีระมิด” หรือฟอร์มอื่นของการเชื้อเชิญ

ใช้ซอฟ์ตแวร์ที่มีการทำงานเชื่อมต่อกับสินค้าหรือบริการในการสร้างข้อมูลเพื่อให้บริการกับบุคคลอื่นโดยไม่มีการแจ้งขออนุญาตด้วยลายลักษณ์อักษรจาก อีซี่ บร๊านเชส หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ในซอฟ์ตแวร์นั้น

อัพโหลด ลงประกาศ หรือเป็นสื่อให้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือลงประกาศลิ้งค์ในเนื้อหาใดๆ ที่มีไวรัสหรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์หรือโปรแกรมที่ถูกออกแบบให้เกิดเหตุขัดข้อง ทำลายหรือจำกัดการใช้งานซอฟ์ตแวร์หรือฮาร์ตแวร์ หรือเครื่องมือการสื่อสาร

รบกวนการทำงานตามปกติเป็นสาเหตุให้หน้าจอ “เลื่อน” เร็วมากกว่าผู้ใช้ท่านอื่นในสินค้าหรือบริการที่สามารถพิมพ์ได้ หรือการกระทำที่ส่งผลร้ายต่อระบบการทำงานของผู้ใช้ท่านอื่นในขณะเดียวกัน

หน้าดูแลควบคุมระบบที่มีหรือสามารถก่อให้เกิดความเสียหายในสินค้าและบริการ หรือ เซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อกับสินค้าและบริการ หรือฝ่าฝืนข้อกำหนด กระบวนการทำงาน นโยบาย หรือกฎข้อบังคับของเครือข่ายที่เชื่อมโยงเข้ากับสินค้าหรือบริการ

ละเมิดอย่างเจตนาหรือไม่เจตนาสำหรับการใช้งานใดๆ ทั้งในพื้นที่ท้องถิ่น รัฐ ในประเทศ หรือกฎหมายต่างประเทศ ที่ประกอบด้วย แต่ไม่จำกัด กฎข้อบังคับที่ประกาศโดยคณะกรรมการที่ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยและแลกเปลี่ยน ที่มีเนื้อหาภายในคล้ายคลึง และกฎข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย

“ติดตาม” หรือก่อกวน

เก็บรวบรวมหรือ เก็บข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับผู้ใช้อื่นๆ

- ส่งเสริม หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ส่งเสริมให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย หรือเสียหายต่อกลุ่มใดหรือส่วนบุคคล หรือสนับสนุนการกระทำใดที่แสดงความโหดร้าย ป่าเถื่อนกับสัตว์

- แปลงค่าโค้ด (decomplie) หรือแก้ไข แปลง ดัดแปลง วิศวกรรมย้อนกลับ ผลงานที่สร้างจากการลอกเลียนแบบ หรือการอนุญาตซอฟต์แวร์ที่ใช้งานร่วมกับสินค้าและบริการใดๆ


การยกเลิกบัญชี

การใช้สินค้าและบริการ คุณต้องยอมรับและร่วมมือกับเงื่อนไขการให้บริการ คุณทราบดีและตกลงที่จะยินยอมให้ อีซี่ บร๊านเชส ยกเลิกบัญชีของคุณ และการถึงสินค้าและบริการใดๆของคุณ และย้ายออก และลบเนื้อหาใดๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเมื่อคุณฝ่าฝืนเงื่อนไขการให้บริการหรือข้อแนะนำและกฎที่ประกาศโดย อีซี่ บร๊านเชส การยกเลิกดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ อีซี่ บร๊านเชส แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นและสามารถทำได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ อีซี่ บร๊านเชส ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการยกเลิกบัญชีผู้ใช้และการเข้าถึงข้อมูลสินค้าและบริการเพิ่มเติมแต่เพียงผู้เดียว เมื่อเห็นว่าสามารถเป็นอันตรายถึงผู้ใช้อื่น บริษัทลูก บริษัทในเครือ หรือผู้มีส่วนในสัญญาทางธุรกิจ หรือบุคคลที่สาม หรือการกรทำที่นำไปสู่การฝ่าฝืน ในพื้นที่ท้องถิ่น รัฐ สหพันธรัฐ หรือกฎหมายต่างประเทศ หรือกฎข้อบังคับต่างๆ

อีซี่ บร๊านเชส ขอสงวนสิทธิ์เพิ่มเติมสำหรับการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ใดๆ หากไม่มีหลักฐานแสดงกิจกรรมหรือความเคลื่อนไหวใดๆภายใน 90 วัน เราขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงสินค้าหรือบริการของบัญชีผู้ใช้ และย้าย ยกเลิก เนื้อหาใดๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดหรือไม่มีเหตุใดก็ตาม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด

ในกรณีที่ อีซี่ บร๊านเชส ยกเลิกบัญชีผู้ใช้ด้วยสาเหตุจากการฝ่าฝืนการปฏิบัตตามเงื่อนไขในบริการของเรา หรือเพิกเฉย และแม้ว่าผู้ใช้จะชำระค่าสมัครสมาชิกกับเราแล้วก็ตาม ผู้ใช้นี้ก็จะไม่ได้ค่าสมัครสมาชิกนั้นคืนได้

เมล์ทุกฉบับที่ถูกส่งไปถึงคุณโดย easybranches.com คือจดหมายได้รับการอนุญาตจากคุณไม่ว่าจะผ่านทางการสมัครเป็นสมาชิก หรือองค์ประกอบบังคับของสภาพความเป็นสมาชิกของคุณกับเรา รายการเมล์ที่เป็นสมาชิกกับเราจะมีลิ๊งค์อยู่ด้านล่างเพื่อให้คุณสามารถยกเลิกรายการเมล์ได้เมื่อคุณต้องการ เมล์อื่นที่มีสภาพเงื่อนไขเป็นสมาชิกกับ Easybranches.com หากคุณรายงานเมล์เหล่านี้ หรืออีเมล์แจ้งเตือนบริการต่างๆ (คุณควบคุมการเปิดปิดได้ด้วยตัวคุณเอง) อีเมล์การค้าที่ไม่ได้เรียกร้อง หรือ สแปม เราขอสงวนลิขสิทธิ์ที่จะยกเลิกบัญชีของคุณ

การบำรุงรักษาบัญชีสมาชิกและบริการ

ในฐานะที่มีสถานะเป็นเจ้าของการลงทะเบียนในบริการของเรา สมาชิกของ อีซี่ บร๊านเชส จำเป็นต้องรักษาบริการสำหรับการลงทะเบียนและทำตามข้อแนะนำในเงื่อนไขการให้บริการนี้ การฝ่าฝืนทำตามข้อแนะนำดังกล่าวอาจส่งผลให้บัญชีของคุณถูกยกเลิกโดยดุลยพินิจของ อีซี่ บร๊านเชสแต่เพียงผู้เดียว

รายการอีเมล์สมาชิก

อัพเดตสมาชิก ข้อแนะนำและเคล็ดลับต่างๆ บริการฟรี และเป็นรายการเมล์ที่เป็นข้อเสนอพิเศษ

การลงทะเบียนบัญชีกับ อีซี่ บร๊านเชส คุณยอมรับที่จะสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับการอัพเดตสมาชิก ข้อแนะนำและเคล็ดลับ บริการฟรีและรายการเมล์ที่เป็นข้อเสนอพิเศษ รายการเหล่านี้อาจมีผู้สนับสนุนซึ่งคุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกจากรายการเหล่านี้ได้โดยลบอีเมล์ แอดเดรสของคุณออก

บริการรายการเมล์

เมื่อคุณต้องการลงทะเบียนใช้บริการรายการเมล์ คุณต้องยอมปฏิบัติตามการลงทะเบียนใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลอย่างเหมาะสมและการใช้อีเมล์ แอดเดรส เราจะไม่ใช้และไม่เปิดเผยอีเมล์ แอดเดรส หรือ ข้อมูลส่วนตัวในการสมัครเป็นสมาชิกของคุณให้กับบุคคลที่สาม เราอาจบังคับใช้โดยกฎหมายหรืออาจใช้ดุลยพินิจของเราเอง เมื่อใดก็ตามที่เราเห็นถึงกรณีฉุกเฉิน การกระทำผิดกฎหมาย หรือมีพื้นฐานที่มีเหตุผลอื่นหรือมีการแจ้งให้ทราบถึงข้อมูลนั้นให้เป็นการใช้งานที่ถูกต้องอย่างเหมาะสม

คุกกี้

การใช้งานสินค้าหรือบริการที่คุณต้องยอมรับคุ๊กกี้ทั้งหมดเพื่อให้ใช้งานเว็บพิเศษ และกลไกของระบบรักษาความปลอดภัย และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ในขณะที่คุณสามารถลบ “คุ๊กกี้” ออกจากเบราเซอร์ของคุณได้ สินค้าและบริการอาจต้องการให้คุณยอมรับคุ๊กกี้ทั้งหมดเพื่อการทำงานและกลไกของระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่ การลบ เอาออกหรือป้องกัน อีซี่ บร๊านเชส คุ๊กกี้จากการเขียนอย่างถูกต้องในคอมพิวเตอร์ของคุณอาจเป็นสาเหตุให้เกิดผลเสียสำหรับการใช้งานในสินค้าหรือบริการของคุณ “คุกกี้” คือเครื่องมือบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ ถูกสร้างโดยเว็บไซต์และเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ การใช้งานสินค้าและบริการ คุณอนุญาตให้ อีซี่ บร๊านเชส สามารถใช้คุ๊กกี้ นี้ได้

ข้อจำกัดของการรับประกัน

สินค้าและบริการที่เราเสนอในปัจจุบันที่ไม่มีการรับประกันใดๆก็ตาม ถ้อยคำ บอกเป็นนัยการรับประกันตามกฎหมาย รวมทั้ง แต่ไม่จำกัด การรับประกันของกลไก ความเหมาะสมในจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง และการไม่ละเมิดสิทธิความเป็นเจ้าของ ถือเป็นการไม่ยอมรับอย่างชัดเจนในขอบเขตการอนุญาตของกฎหมายสูงสุด ตามที่ขอบเขตการอนุญาตของกฎหมายสูงสุด อีซี่ บร๊านเชส ขอปฏิเสธการรับประกันใดๆ สำหรับการรักษาความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ การตรงเวลาและประสิทธิภาพในการทำงานของสินค้าหรือบริการ ตามที่ขอบเขตการอนุญาตของกฎหมายสูงสุด อีซี่ บร๊านเชส ขอปฏิเสธการรับประกันใดๆ ที่ได้รับผ่านหรือโฆษณาในสินค้าหรือบริการ หรือได้รับผ่านลิ้งค์ใดๆ ที่มีในสินค้าหรือบริการ รวมทั้งข้อมูลใดๆ หรือข้อแนะนำที่ได้รับผ่านสินค้าหรือบริการ หรือผ่านลิ้งค์ใดๆที่มีในสินค้าหรือบริการ ตามที่ขอบเขตการอนุญาตของกฎหมายสูงสุด อีซี่ บร๊านเชส ขอปฏิเสธการรับประกันใดๆสำหรับข้อมูลหรือข้อแนะนำที่ได้รับผ่านสินค้าหรือบริการเช่นเดียวกัน

คุณเข้าใจดีอย่างชัดเจนและยอมรับให้ อีซี่ บร๊านเชส ปฏิเสธการให้ความรับผิดชอบสำหรับ ความถูกต้อง เนื้อหา ความสมบูรณ์ กฏหมาย ความน่าเชื่อถือ หรือความสามารถในการปฏิบิตงานของข้อมูลหรือส่วนประกอบในสินค้าหรือบริการ อีซี่ บร๊านเชส ปฏิเสธความรับผิดชอบสำหรับการลบข้อมูล ความล้นเหลวในการเก็บข้อมูล ความผิดพลาดในการส่ง หรือการส่งข้อมูลหรือส่วนประกอบด้วยเวลาที่ไม่แน่นอน อีซี่ บร๊านเชส ปฏิเสธความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่ได้รับจากการดาวน์โหลดหรือการเข้าถึงข้อมูลหรือส่วนประกอบใดๆผ่านสินค้าหรือบริการของเรา รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดสำหรับความเสียหายที่มาจากไวรัสหรือความล้มเหลวที่ติดมาจากที่อื่น อีซี่ บร๊านเชส จะไม่รับประกันความน่าเชื่อถือและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของสินค้าและบริการดังที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด

คุณเข้าใจดีและยอมรับว่าส่วนประกอบใดๆที่ดาวน์โหลดมา หรือได้รับมาทางใดทางหนึ่งผ่านการใช้งานการดาวน์โหลด หรือได้รับมาทางใดทางหนึ่งผ่านการใช้งานสินค้าหรือบริการ ถือเป็นการตัดสินใจกระทำด้วยตัวของคุณเอง รวมทั้งความเสี่ยงจะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวหากเกิดความเสียหายแก่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือสูญเสียข้อมูลที่มีสาเหตุมาจากการการดาวน์โหลดส่วนประกอบนั้น

อำนาจศาลบางอย่างไม่อนุญาตให้มีการปฏิเสธสำหรับการรับประกันด้วยการพูดเป็นนัย สำหรับอำนาจศาลนั้น การปฏิเสธที่กล่าวมาข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณตราบเท่าที่มีการเกี่ยวข้องในการรับประกันด้วยกสนพูดเป็นน้อย

ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ

อีซี่ บร๊านเชส โฮสติ้ง จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดที่กล่าวอ้าง รวมทั้งค่าใช้จ่ายและความเสียหายที่เป็นผลตามมา ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากเซิร์ฟเวอร์เมื่อมีเหตุให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้ด้วยเหตุใดก็ตาม นอกจากนี้ อีซี่ บร๊านเชส โฮสติ้ง จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่กล่าวอ้างดังกล่าว รวมทั้งค่าใช้จ่ายและความเสียหายที่เป็นผลตามมา ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากการทุจริต สูญเสีย ลบข้อมูลหรือเว็บไซต์จากหนึ่งในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ อีซี่ บร๊านเชส ความเสียหายทั้งหมดจะถูกจำกัดและยกเลิกบริการทันที การคืนเงินโฮสติ้งล่าสุดซึ่ง อีซี่ บร๊านเชส โฮสติ้ง เป็นผู้เลือกแต่เพียงผู้เดียว

อีซี่ บร๊านเชส โฮสติ้ง มีสิทธิ์ตัดสินชี้ขาดแต่เพียงผู้เดียวในสิ่งที่เป็นการละเมิดหรือไม่ละเมิดข้อตกลงในนโยบายการใช้งาน อีซี่ บร๊านเชส โฮสติ้ง ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีได้เมื่อใดและด้วยเหตุผลอะไรก็ตามที่มีสาเหตุมาจากความเสียหายกับเว็บไซต์ของลูกค้า อีซี่ บร๊านเชส ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาและไฟล์ทั้งหมดหลังจากการยกเลิก อีซี่ บร๊านเชส โฮสติ้งขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการคืนเงินสำหรับใส่ส่วนที่ชำระแล้วก่อนหน้าสำหรับทุกเว็บไซต์ที่ถูกลบออกเนื่องจากละเมิดนโยบายการใช้งาน

อีซี่ บร๊านเชส โฮสติ้ง ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ ยกเลิก ระงับบริการโดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว อีซี่ บร๊านเชส โฮสติ้ง ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายเหล่านี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือเตือนล่วงหน้า การบังคับใช้ใดๆที่ไม่มีผลบังคับในส่วนใดส่วนหนึ่งของนโยบายนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย อีซี่ บร๊านเชส โฮสติ้ง ขอสงวนสิทธิ์ในการลดแบนด์วิธของลูกค้า และหรือพื้นที่ดิสก์ที่ได้รับการแบ่งส่วนโดยไม่ต้องเตือนให้ทราบ

ในข้อสรุปของ อีซี่ บร๊านเชส โฮสติ้ง และพนักงานทั้งหมด/ผู้เป็นเจ้าของ จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายใดๆทั้งสิ้นที่คุณในฐานะลูกค้าอาจทำให้เกิด หากเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้ เราจะทำการแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุดเพื่อให้ระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติให้เร็วที่สุด เราสามารถระบุปัญหาได้แต่ไม่สามารถการันตีระยะเวลาในการแก้ปัญหา หากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ กรุณาอย่าลงทะเบียนสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการกับเรา

คุณเข้าใจเป็นอย่างดีและยอมรับในรายละเอียดที่ อีซี่ บร๊านเชส หรือผู้ได้รับอนุญาตจะรับผิดชอบต่อการใช้งานของผู้ใช้ที่มีบัญชี หรือการใช้งานสินค้าหรือบริการที่ไม่ถูกต้อง หรือพึ่งพาในสินค้าหรือบริการ ข้อจำกัดของความรับผิดชอบมีผลใช้เพื่อปกป้องการกู้คืนข้อมูลโดยทางตรง โดยทางอ้อม ค่าใช้จ่าย ที่มีผลกระทบ พิเศษ เตือน ความเสียหายที่มีโทษ (แม้ว่า อีซี่ บร๊านเชส หรือ ผู้ได้รับอนุญาตที่รับผิดชอบโดยตรงกับความเสียหายนั้น) ข้อจำกัดของความรับผิดชอบนั้นจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีเกิดความเสียหายจากการใช้หรือการใช้ในทางที่ผิดซึ่งอาศัยการใช้งานในสินค้าหรือบริการ จากการไม่สามารถใช้งานสินค้าหรือบริการ หรือจากการหยุดชะงัก ระงับ หรือยกเลิกสินค้าหรือบริการ และลบเนื้อหา (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากบุคคลที่สาม)

ข้อจำกัดของความรับผิดชอบนั้นจะมีผลบังคับใช้เนื่องจากเมื่อความเสียหายเกิดขึ้นโดยสาเหตุจากบริการอื่นหรือสินค้าที่ได้รับผ่านหรือโฆษณาสินค้าหรือบริการ หรือได้รับผ่านลิ้งค์ใดๆที่มาจากสินค้าหรือบริการ รวมทั้งจากสาเหตุจากสาเหตุหรือคำแนะนำที่ได้จากโฆษณาในสินค้าหรือบริการ หรือได้รับผ่านลิ้งค์ใดในสินค้าหรือบริการ ข้อจำกัดของความรับผิดชอบนั้น จะมีผลบังคับใช้โดยไม่มีข้อจำกัดกับราคาของการจัดซื้อของสินค้าหรือบริการ สูญเสียผลประโยชน์ สูญเสียข้อมูล ความรับผิดชอบนั้น

ข้อจำกัดของความรับผิดชอบนั้น จะมีผลบังคับใช้อันเนื่องมาจากการทำงาน หรือไม่ทำงานของสินค้าหรอบริการ หรือข้อมูลใดๆ หรือการส่งเสิรมการขายที่ปรากฏ หรือถูกเชื่อมโยง หรือเกี่ยวข้องกันไม่ว่าทางใดทางหนึ่งในสินค้าและบริการของ อีซี่ บร๊านเชส ข้อจำกัดของความรับผิดชอบนั้นจะมีผลบังคับใช้ไม่ว่าจะเกิดความล้มเหลวใดๆจากจุดประสงค์ที่จำเป็นเพื่อการแก้ไขปัญหาที่กำหนดไว้ ข้อจำกัดของความรับผิดชอบนั้นจะมีผลบังคับใช้ได้สูงสุดตามกฎหมาย ข้อจำกัดของความรับผิดชอบนั้นจะมีผลบังคับใช้ในความเสียหายใดๆที่มีสาเหตุมาจากการไม่สามารถเข้าถึงได้ การลบ การเก็บจ้อมูลล้มเหลว สำรองข้อมูลล้มเหลว แก้ไขหน้าเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นของสมาชิก อันเนื่องมาจากการชำระเงินเพื่อเป็นสมาชิกของ อีซี่ บร๊านเชส ความรับผิดชอบของ อีซี่ บร๊านเชส ถ้ามี จะต้องไม่เกินกว่าจำนวนสูงสุดที่ผู้สมัครชำระค่าสมัครสมาชิกล่าสุด อีซี่ บร๊านเชส หรือผู้ได้รับอนุญาตไม่สามารถรับผิดชอบได้ทุกกรณีสำหรับความล่าช้า หรือความล้มเหลวในการทำงานอันเนื่องมาจากเหตุการ์ณที่เกิดจากธรรมชาติ กองกำลังทหาร หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือความคาดหมายและการควบคุม รวมทั้งและไม่จำกัด การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตล้มเหลว อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ล้มเหลว อุปกรณ์การสื่อสารล้มเหลว อุปกรณ์อื่นๆล้มเหลว พลังงานไฟฟ้าล้มเหลว การถูกโจมตี ความขัดแย้งเรื่องแรงงาน การก่อความไม่สงบ จลาจล การกบฎ ความขัดแย้งภายในประเทศ จำนวนแรงงานหรือส่วนประกอบไม่เพียงพอ อัคคีภัย อุทกภัย พายุระเบิด ปรากฏการณ์ธรรมชาติ สงคราม คำสั่งศาลภายในหรือต่างประเทศจากทางรัฐหรือ ศาลยุติธรรม ความล้มเหลวจากการใช้งานในสินค้าหรือบริการของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง หรือสูญเสีย หรือความผันแปรของสภาพอากาศ ความร้อน แสง หรืออากาศ

อีซี่ บร๊านเชส หรือผู้ได้รับอนุญาตไม่สามารถรับผิดชอบได้ทุกกรณีสำหรับค่าใช้จ่ายที่คุณเป็นผู้ทำให้เกิดเหตุการชำระเงินที่ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมายสำหรับบัญชีบัตรเครดิต หรือ Paypal ของคุณ หรือเป็นสาเหตุให้คุณไม่สามารถยกเลิกบัญชีของคุณและหรือ การชำระเงินของคุณอัตโนมัติได้ทันท่วงที

ขอบเขตของอำนาจศาลบางอย่างนั้น ข้อจำกัดของความรับผิดชอบไม่ได้รับอนุญาต สำหรับขอบเขตของอำนาจศาลบางอย่างนั้น ในข้อจำกัดที่กล่าวไปข้างต้นอาจไม่สามารถมีผลบังคับใช้กับคุณได้

การชดใช้ค่าเสียหาย

การใช้สินค้าหรือบริการ คุณยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่ อีซี่ บร๊านเชส และพนักงาน ผู้รับจ้าง และผู้ได้รับอนุญาตจาก อีซี่ บร๊านเชส และถือว่าให้พ้นจากการอ้างสิทธิ์ หรือเรียกร้องค่าชดใช้ใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งค่าทนายความ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานในสินค้าหรือบริการ หรือจากการใช้งานจากผู้อื่นในบัญชีของผู้ใดหรือรหัสผ่านที่คุณยังมีอยู่ในสินค้าและบริการ ไม่ว่าการใช้งานใดก็ตามจากการใช้งานของคุณ ดังนั้นการใช้งานในสินค้าหรือบริการ คุณยอมรับที่จะไม่เรียกร้อง อีซี่ บร๊านเชส และ พนักงาน ผู้รับจ้าง และผู้ไดรับอนุญาตของ อีซี่ บร๊านเชส จากการอ้างสิทธิ์ทุกอย่าง ความต้องการใดๆ การชำระหนี้ ข้อผูกมัด ความเสียหาย (เช่น ผลกระทบที่ได้รับ) ค่าใช้จ่ายไม่ว่าลักษณะอย่างไร ไม่ว่าทราบหรือไม่ทราบก็ตาม สงสัยหรือไม่สงสัย เปิดเผยหรือไม่เปิดเผย ที่คุณอาจฝ่าฝืนได้ หรือวิธีใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการขัดแย้งและหรือในสินค้าหรือบริการ คุณยินยอมที่จะยกเลิกกฎหมายต่างๆที่อาจทำให้จำกัดสิทธิ์ในการยินยอมของคุณได้

การใช้งานของเซอร์ฟเวอร์ อีซี่ บร๊านเชส

เซิร์ฟเวอร์ อีซี่ บร๊านเชส สามารถใช้ได้สำหรับจุดประสงค์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น ห้ามการโอนถ่าย จัดเก็บ หรือแจกจ่ายข้อมูล หรือส่วนประกอบต่างๆ ในวิธีที่ฝ่าฝืนกฎการใช้งานใดๆ ในข้อสรุปนี้ แต่ไม่จำกัดในเรื่อง ส่วนประกอบของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่มีการใช้อย่างไม่เหมาะสมและไม่ได้รับอนุญาต และมีส่วนประกอบที่ ลามก หมิ่นประมาท ภัยคุกคามที่ผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมการนำออก

ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย อีซี่ บร๊านเชส

ห้ามการฝ่าฝืนระบบหรือเครือข่ายและอาจเป็นสาเหตุให้ต้องรับผิดทางอาญาและทางแพ่ง ตัวอย่างเช่น รวมทั้งแต่ไม่จำกัด ต่อไปนี้ การเข้าถึงอย่างไม่ถูกต้อง การใช้งาน การสืบค้น หรือตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยหรือ มาตรการรับรองต่างๆ ข้อมูล หรือ ทราฟฟิค หน้าควบคุมระบบเชื่อมต่อกับบริการไปยังผู้ใช้ใด โฮสต์ หรือรวมอยู่ในเครือข่าย โดยไม่จำกัด การบอมบ์อีเมล์ (การส่งอีเมล์จำนวนครั้งละมากๆ) อุทกภัย ความพยายามที่ทำให้ระบบทำงานหนักมากเกินอย่างตั้งใจ การโจมตีด้วยการบรอดแคสต์ หลอกลวง TCP-IP ส่วนหัวข้อของกลุ่มข้อมูล หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนหัวในอีเมล์หรือการลงประกาศสำหรับกลุ่มใหม่

การใช้งาน CPU สมาชิกของ อีซี่ บร๊านเชส จะไม่ใช้งาน CPU ของเซิร์ฟเวอร์ อีซี่ บร๊านเชส ในปริมาณที่มากเกินความจำเป็น หากมีการฝ่าฝืนนโยบายใดๆ เกิดขึ้น อีซี่ บร๊านเชส จะดำเนินการทำให้ถูกต้อง รวมทั้งประเมินค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การไม่เชื่อมต่อ หรือ การทำงานหยุดชะงักในสินค้าหรือบริการใดๆ ยุติข้อตกลงใดๆ รวมทั้งการลบในเนื้อหา ซึ่ง อีซี่ บร๊านเชส สามารถมีสิทธิ์ตัดสินได้แต่เพียงผู้เดียว หาก อีซี่ บร๊านเชส ดำเนินการทำให้ถูกต้องภายใต้ส่วนนี้ สมาชิกจะไม่มีสิทธิ์สำหรับการคืนเงินล่วงหน้าล่วงหน้าสำหรับการดำเนินการนั้น

การใช้งานแบนด์วิธ และ พื้นที่ดิสก์ ด้วยเครื่องมือการทำเว็บไซต์จาก อีซี่ บร๊านเชส การจำกัดแบนด์วิธจะได้รับการคำนวนไว้ตามพื้นฐาน 30 วัน แบนด์วิธไม่สามารถใช้รวมได้กับแพ็คเกจแบบรวม การใช้แบนด์วิธและพื้นที่ดิสก์จะไม่เกินจำนวนเมกาไบต์ที่กำหนดต่อวันสำหรับบริการที่สั่วไว้และซื้อโดยสมาชิก อีซี่ บร๊านเชส จะคอยตรวจสอบการใช้แบนด์วิธและพื้นที่ดิสก์ อีซี่บร๊านเชสมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการให้ถูกต้องหากแบนด์วิธของสมาชิกท่านใดหรือพิ้นที่การใช้งานถูกใช้งานเกินกว่าในข้อตกลง การดำเนินการนั้นอาจรวมถึงการประเมินสำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การไม่เชื่อมต่อ หรือ การทำงานหยุดชะงักในสินค้าหรือบริการใดๆ ยุติข้อตกลงใดๆ ซึ่ง อีซี่ บร๊านเชส สามารถมีสิทธิ์ตัดสินได้แต่เพียงผู้เดียว หาก อีซี่ บร๊านเชส ดำเนินการทำให้ถูกต้องภายใต้ส่วนนี้ สมาชิกจะไม่มีสิทธิ์สำหรับการคืนเงินล่วงหน้าล่วงหน้าสำหรับการดำเนินการนั้น

การจำกัดแบนด์วิธสำหรับบัญชีได้ถูกตั้งค่าไว้เป็นประจำทุกเดือนแล้ว แต่การวัดปริมาณทุกวันเป็นพื้นฐานนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าแหล่งทัพยากรของเซิร์ฟเวอร์สามารถใช้ได้อย่างเพียงพอเท่าเทียมสำหรับทุกบัญชี บัญชีที่มีการใช้แบนด์วิธทั้งหมด หรือมากเกินกว่าจำนวนที่จัดแบ่งให้จะถูกระงับการใช้งานชั่วคราวจนถึง 00.01 นาฬิกา ตามเวลา แปซิฟิก สแตนดาร์ตไทม์ การตรวจวัดปริมาณแบนด์วิธจะเริ่มต้นเมื่อ 00.01 นาฬิกา ตามเวลา แปซิฟิก สแตนดาร์ตไทม์ และจะสิ้นสุดที่เวลา 23.59 นาฬิกา ตามเวลา แปซิฟิก สแตนดาร์ตไทม์ การจำกัดแบนด์วิธจะนับรวมทราฟฟิคทั้ง HTTP และ FTP

นโยบายการซื้อ

การชำระเงินสำหรับบริการเครื่องมือสร้างเว็บไซต์:

เมื่อคุณซื้อเครื่องมือสร้างเว็บไซต์อันหลากหลายจากเรารายการใดรายการหนึ่ง เราจะยอมรับสำหรับการชำระเงินด้วย บัตรวีซ่า บัตรมาสเตอร์การ์ด และการชำระเงินที่ดำเนินการผ่านบริการ PayPal การบริการของคุณจะดำเนินการอัตโนมัติภายในบัญชีของคุณ หลังจากการซื้อด้วยวิธีนี้

เรายินดีรับการสั่งซื้อด้วยเงินตราต่างชาติและใบสั่งจ่ายแก่ อีซี่ บร๊านเชส สำหรับบริการเว็บไซต์ ในรูปแบบเงิน ดอลล่า สหรัฐฯ การสั่งซื้อบริการผ่าน 2 วิธีนี้จะดำเนินการในบัญชีสมาชิกของคุณเมื่อได้รับการชำระเงินและเสร็จสิ้นขั้นตอนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : หมวดหมู่ด้านบนไม่ได้รวมการชำระเงินสำหรับเว็บโฮสติ้งด้วย

การชำระเงินสำหรับโฮสติ้งและโดเมน:

เมื่อคุณซื้อเว็บโฮสติ้ง หรือโดเมนจากเรารายการใดรายการหนึ่ง เราจะยอมรับสำหรับการชำระเงินด้วย บัตรวีซ่า บัตรมาสเตอร์การ์ด และการชำระเงินที่ดำเนินการผ่านบริการ PayPal การบริการของคุณจะดำเนินการอัตโนมัติภายในบัญชีของคุณ หลังจากการซื้อด้วยวิธีนี้

นโยบายการคืนเงิน

การชำระเงินสำหรับการจดทะเบียนโดเมน:
เราไม่สามารถคืนเงินสำหรับการจดทะเบียนชื่อโดเมน เพราะว่าโดเมนไม่สามารถยกเลิกการจดทะเบียนได้ ค่าธรรมเนียมสำหรับการโอนย้ายโดเมนก็ไม่สามารถคืนเงินได้เช่นกัน

แกลเลอรี่เท็มเพลตเว็บไซต์:
เท็มเพลตที่อยู่ในแกลเลอรี่เท็มเพลตเว็บไซต์ถือเป็นซอฟ์ตแวร์การค้า ดังนั้นจึงไม่สามารถคืนเงินสำหรับการซื้อบริการเหล่านี้ได้ เพราะสินค้าประเภทนี้ถือเป็นสินค้าดิจิตอลซึ่งไม่สามารถให้คืน อีซี่ บรานเชส ได้เป็นชิ้นสินค้า ดังนั้นการซื้อสินค้าใดๆจากบริการนี้จึงไม่สามารถคืนเงินได้

เว็บไซต์โฮสติ้ง:
การชำระเงินสำหรับแพ็คเกจโฮสติ้งสำหรับหนึ่งเดือน สามารถคืนเงินได้ครบจำนวนภายในระยะเวลา 7 วันนับจากวันที่ซื้อ แจ้งเตือนเราด้วยจดหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรรวมทั้งสำเนาใบเสร็จการซื้อสินค้าของคุณภายในระยะเวลา 7 วันนับจากวันที่ซื้อ หลังจากนั้นเราจะเตรียมคืนเงินครบจำนวนแก่ท่านทันที

การชำระเงินสำหรับแพ็คเกจโฮสติ้งสำหรับสามเดือน สามารถคืนเงินได้ครบจำนวนภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่ซื้อ แจ้งเตือนเราด้วยจดหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรรวมทั้งสำเนาใบเสร็จการซื้อสินค้าของคุณภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่ซื้อ หลังจากนั้นเราจะเตรียมคืนเงินครบจำนวนแก่ท่านทันที

การชำระเงินสำหรับแพ็คเกจโฮสติ้งสำหรับหนึ่ง สอง ห้า และสิบปี สามารถคืนเงินได้ครบจำนวนภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ซื้อ แจ้งเตือนเราด้วยจดหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรรวมทั้งสำเนาใบเสร็จการซื้อสินค้าของคุณภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ซื้อ หลังจากนั้นเราจะเตรียมคืนเงินครบจำนวนแก่ท่านทันที

แพ็คเกจโฮสติ้งที่ซื้อที่มีแกลเลอรี่เท็มเพลตจะได้รับเงินคืนบางส่วน ส่วนราคาที่ซื้อปกติสำหรับการใช้เท็มเพล็ตจะได้รับคืนเงินในจำนวนที่เห็นสมควรอย่างชัดเจน

เครื่องมือและบริการอย่างมืออาชีพ:

การชำระเงินสำหรับแพ็คเกจมืออาชีพประจำเดือน สามารถคืนเงินได้ครบจำนวนภายในระยะเวลา 7 วันนับจากวันที่ซื้อ แจ้งเตือนเราด้วยจดหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรรวมทั้งสำเนาใบเสร็จการซื้อสินค้าของคุณภายในระยะเวลา 7 วันนับจากวันที่ซื้อ หลังจากนั้นเราจะเตรียมคืนเงินครบจำนวนแก่ท่านทันที

การชำระเงินสำหรับแพ็คเกจมืออาชีพประจำปี สามารถคืนเงินได้ครบจำนวนภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ซื้อ แจ้งเตือนเราด้วยจดหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรรวมทั้งสำเนาใบเสร็จการซื้อสินค้าของคุณภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ซื้อ หลังจากนั้นเราจะเตรียมคืนเงินครบจำนวนแก่ท่านทันที

การคืนเงินบางส่วนเท่านั้นอาจเป็นค่าธรรมเนียมบริหารระบบ

ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม อีซี่ บร๊านเชส ไม่สามารถรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายใดๆ ที่คุณเป็นผู้กระทำให้เกิดความไม่ถูกต้องสำหรับการชำระเงิน ฝ่าฝืนกฎการใช้งานสำหรับบัญชีบัตรเครดิต หรือ Paypalของคุณ หรือเป็นเหตุให้เกิดความล้มเหลวในการยกเลิกบัญชีของคุณ และหรือ การชำระเงินอัตโนมัติได้ทันท่วงที

อีซี่ บร๊านเชส ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือ เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากคุณเห็นสมาชิกของ อีซี่ บร๊านเชส ท่านใดกระทำผิดกฎใดๆ โปรดแจ้งให้เรา ทราบผ่านทางศูนย์บริการที่
info@easybranches.com

ความสำเร็จของคุณคือชัยชนะของเรา และชัยชนะนี้ก็คือความสำเร็จของเราด้วยเช่นกัน
อีซี่ บร๊านเชส
ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจที่ท่านมีให้เราเสมอมา
ทุกสิ่งง่ายด้วย อีซี่ บร๊านเชส
ทีมงาน อีซี่ บร๊านเชส
ตลาดลงทุน ซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์


คุยกับเจ้าหน้าที่ของเรา
ผ่านระบบ Live Chat ได้ทันทีที่นี่อีซี่ บร๊านเชส

โดเมนเนม - บล็อก

บล็อก-ตัวแทนขาย(Reseller)

คุณสมบัติของเว็บโฮสติ้ง

บริการของเรา

โฆษณาแบนเนอร์
อีซี่ บร๊านเชส

โฆษณาโดยกูเกิล


Easy Branches
สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 อีซี่ บร๊านเชส ถูกต้องตามกฏหมาย
โฮสติ้ง & โปรโมทเว็บไซต์ , ออกแบบ โดย: อีซี่ บร๊านเชส, blackjack21poker Jan Jansen
เว็บโฮสติ้ง อีซี่ บร๊านเชส