อ่านข่าวสารทั่วโลก
อีซี่โฮสโดเมน:ไทย อีซี่โฮสโดเมน:อังกฤษ อีซี่โฮสโดเมน:จีน

อีเมล์ หรือ สนทนากับเราได้ทันที่ : 076-367 766

บล็อก

คำถาม

Friendfeed อีซี่ บร๊านเชส
Follow Easy_Branches on Twitter

ข่าวสารทั่วโลก

Easy Branches

Static Dynamic เว็บไซต์

Static, Dynamic เว็บไซต์ ต่างกันอย่างไร?

Static Website และ Dynamic Website คืออะไร และทำไมบางเว็บไซต์มีการให้บริการทำเว็บที่ราคาถูก อธิบายโดยเข้าใจอย่างง่าย เว็บไซต์ที่ท่านเห็นมีราคาไม่แพงเลย เนื่องจากเว็บเหล่านั้นเป็นรูปแบบ Static Website นั้นเอง คือ เว็บไซต์ที่สร้างด้วยภาษา HTML ธรรมดา และบันทึกเป็นไฟล์นามสกุล .html เนื้อหาข้อความ รูปภาพในหน้าเว็บเพจนั้นจะเป็นไปตามที่เราเขียนกำหนดไว้ เมื่อมีผู้เรียกดูหน้าเว็บเพจนั้น Web Server ก็จะส่งไฟล์นั้นไปให้ยังเครื่องที่ร้องขอ และแสดงผลออกทางโปรแกรมเว็บเบราเซอร์บนเครื่องของผู้ชมนั้น เพราะไม่มีความยุ่งยากในการทำนี้เอง จึงทำให้เว็บไซต์ประเภทนี้มีต้นทุนในการทำไม่สูงมากนั้นเอง

ประเภทของเว็บไซต์ความหมายของ Static Website และ Dynamic Website คืออะไร?

Static Website : เว็บไซต์ที่ตอบสนองทางเดียว ไม่มีการติดต่อกับฐานข้อมูล และไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ เป็นการนำเสนอข้อมูลแบบทางเดียว เหมือนกับการอ่านหนังสือ ซึ่งเว็บไซต์จะพัฒนาด้วย HTML หรือ DHTML เป็นหลัก และเนื่องจาก Static Website มีการนำเสนอข้อมูลแบบตายตัวนี้เอง ไม่เป็นที่สนใจของผู้พบเห็น ปัจจุบันไม่ค่อยเห็นเว็บไซต์ประเภทนี้มากนัก เนื่องจากไม่สามารถบริหารข้อมูลได้สะดวก จึงทำให้เว็บไซต์ที่พัฒนาด้วยวิธีนี้ ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ และปิดตัวเองไป หรือพัฒนาใหม่ในรูปแบบ Dynamic Website

Dynamic Website : เว็บไซต์ที่สามารถตอบสนองระหว่างผู้ใช้กับเว็บไซต์ได้ มีการติดต่อและเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล ซึ่งเว็บไซต์จะพัฒนา ด้วย Web Programming (ASP, PHP, ASP.net, อื่นๆ) อาจกล่าวได้ว่า Dynamic Website เป็นเว็บไซต์ที่มีระบบจัดการข้อมูล (ฺBackoffice) สำหรับให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยง่ายผ่านทาง Login ในหน้าเว็บไซต์ โดยผู้ใช้จะได้รับ Username และ Password ส่วนตัวสำหรับเข้าไปแก้ไขข้อมูล ในฐานะ Administrator รูปแบบของเว็บไซต์ประเภทนี้ มีตั้งแต่รูปแบบของ ร้านค้าออนไลน์ (E-Commerce), เว็บข่าว หรือแม้แต่ Corporate Website ที่เน้นการสร้างความน่าเชื่อถือ และให้ข้อมูลที่รวดเร็วแก่ลูกค้า เช่น ราคา โปรโมรชั่นต่างๆ

เว็บเพจหรือเว็บไซต์ คือ Web Document ต่อไปนี้จะกล่าวถึง Web Document มีกี่แบบอะไรบ้าง และ แบ่งแยกกันอย่างไร HTML จัดเป็นแบบไหน , ASP,ASP.net,JSP,PHP จัดเป็น Web Document ประเภทไหน ใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งประเภท


 Web Document แบ่งได้เป็น 3 ประเภท Web Document แบ่งได้เป็น 3 ประเภท

Static Web Document : เป็นเว็บเพจที่นิ่งสงบ เว็บเพจพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นเว็บเพจที่เขียนด้วยภาษา HTML เป็นต้น Static Web Document มีลักษณะเด่นคือ ข้อมูลจะเป็น Text File หรือเป็น HTML ทั้งหมด ข้อมูลของเว็บจะไม่เปลี่ยนจนกว่า ผู้เขียนเว็บแก้ไขข้อมูล และอัปโหลดขึ้นไปใหม่ แสดงผลผ่าน Web Browser ได้เร็วแค่โหลดข้อมูลมาแสดงผลเท่านั้น โดย Web Browser จะต้องมีความสามารถในการประมวลผล ภาษาที่ใช้ซึ่งก็คือ HTML พัฒนาได้ง่าย ภาษาที่ใช้ไม่ซับซ้อน

Dynamic Web Document : เป็นเว็บเพจทีสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลเองได้ โดยไม่ต้องเขียนแต่ละหน้าเว็บเพจเอง เช่น กระดานข่าว (Webboard), ระบบสืบค้นข้อมูล สังเกตได้ว่า เมื่อมีผู้มาตั้งกระทู้ และตอบกระทู้ ก็จะเกิดหน้าเว็บเพจนั้นๆ ขึ้นได้เอง โดยที่เราไม่ได้เป็นคนสร้างหน้าเว็บเพจเหล่านั้นเอง เว็บไซต์รูปแบบนี้จะถูกสร้างด้วยภาษา Script แบบ Server Side Script เช่น PHP, ASP, ASP.Net, JSP และอื่นๆ ไฟล์เอกสารที่ไ้ด้จะมีนามสกุล .php, .asp เป็นต้น และมักจะมีการติดต่อกับฐานข้อมูลเพื่อบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล หรือนำข้อมูลจากฐานข้อมูลขึ้นมาแสดงผลเป็นหน้าเว็บเพจ ส่วนการทำงานของเว็บไซต์รูปแบบนี้ จะต่างจากแบบ Static Website โดยเมื่อมีผู้ชมเรียกดูหน้าเว็บเพจ ไฟล์หน้าเว็บเพจนั้นจะถูกแปลและ execute คำสั่งโดยตัว Interpreter ที่ฝั่ง Server ใ้ห้อยู่ในรูปแบบเอกสาร HTML ก่อน จึงส่งกลับให้ Web Server เพื่อส่งต่อไปให้โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ของผู้ใช้งานต่อไป การสร้างเว็บไซต์รูปแบบนี้ ต้องอาศัยความรู้ในการเขียนโปรแกรมมากกว่าแบบแรกมาก นอกจากจะต้องมีความรู้พื้นฐาน HTML แล้ว ยังต้องเขียนภาษา Server Side Script เป็นอย่างน้อย 1 ภาษา ต้องรู้เรื่องการจัดการฐานข้อมูล ต้องเขียน SQL เืพื่อจัดการกับข้อมูลในฐานข้อมูลได้ และถ้าอยากให้ระบบงานทำงานได้อย่างรวดเร็วไม่ต้อง Refresh หน้าจอบ่อยๆ ยังต้องรู้เรื่อง AJAX อีกด้วย

และในปัจจุบันมีระบบที่จะช่วยให้เราจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ได้อย่าง สะดวก เรียกว่า Web CMS เพียงแค่เรียนรู้วิธีการใช้งาน ก็สามารถสร้างเว็บไซต์แบบ Dynamic ได้โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมอะไรเลย เราสามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ โดยให้บางหน้าเว็บเพจ เป็นแบบ Static ที่ ใช้ HTML ธรรมดา เขียน และให้บางหน้าสร้างเป็นแบบ Dynamic โดยใช้ภาษา Script ก็ได้เช่นกัน

Active Web Document : เว็บเพจพวกนี้เป็นเว็บเพจที่มีส่วนของ Java Applet, Active X เป็นต้น โดยส่วนใหญ่จะเน้น Java เป็นหลัก(De Facto Standard) Active Web Document มีลักษณะเด่นคือ การโหลด เว็บจะเป็นการโหลด ซอร์สโปรแกรม มาประมวล ที่เครื่องไคลเอ้น (Web Browser) ด้วย Web Browser ต้องมีตัวประมวลผล ซอร์สโปรแกรม เช่น Java Runtime หรืออื่นๆ นอกเหนือจาก HTML สามารถเขียนซอร์สโปรแกรม ให้ รีเฟรช เฉพาะข้อมูลได้ โดยไม่ต้องโหลดหน้าเว็บมาใหม่เหมือน Dynamic Web เมื่อประมวลผลผ่าน Web Browser ซอร์สโปรแกรม สามารถทำได้ทุกอย่างภายในกรอบที่ Java Runtime กำหนด พัฒนายากกว่าทั้งสองแบบ

 Web Document แบ่งได้เป็น 3 ประเภท Web Document แต่ละชนิดเหมาะกับงานแบบไหน?

Yes Static Web Document : เหมาะกับเว็บทั่วไปที่ข้อมูลค่อนข้างนิ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง และไม่ต้องการประมวลผลอะไรเป็นพิเศษ
Yes Dynamic Web Document : เหมาะกับเว็บที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงสม่ำเสมอ แต่ไม่บ่อยมากนัก หรืออาจมีติดต่อกับฐานข้อมูล หรือนำข้อมูลภายนอกมาแสดงผล
Yes Active Web Document : เหมาะกับเว็บที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงสม่ำเสมอ (Real Time) อาจมีติดต่อกับฐานข้อมูลด้วย เว็บไซต์ส่วนใหญ่ ที่เลือกใช้ Active Web Document ที่เห็นจะเป็นเว็บเกี่ยวกับเรื่องการเงิน เช่น เว็บไซต์ตลาดหุ้น, เว็บไซต์ค่าเงินสกุลต่าง ๆ เหตุที่ต้องใช้ Active Web Document เพราะซอร์สโปรแกรมซึ่งอาจเป็น Java Applet เราสามารถเขียนโปรแกรมให้ ให้มัน Update และแสดงผลเฉพาะข้อมูลได้(ประหยัดแบนวิธ) โดยไม่ต้องโหลดหน้าเว็บทั้งหมด(รูป,ข้อความ) เหมือนกับ Dynamic Web Document ทำให้การทำงานจะช้ากว่ามาก เราสามารถทำให้ Dynamic Web Document โหลดข้อมูลใหม่(รูป,ข้อความ) หรือรีเฟรชอัตโนมัติ โดยแทรก Meta Tag ด้านล่าง ภายใน Header Tag ซึ่งจะเป็นการสั่งให้ Web Browser รีเฟรชทุกๆ 10 วินาที


ตลาดลงทุน ซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์ความสำเร็จของคุณคือชัยชนะของเรา และชัยชนะนี้ก็คือความสำเร็จของเราด้วยเช่นกัน
อีซี่ บร๊านเชส
ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจที่ท่านมีให้เราเสมอมา
ทุกสิ่งง่ายด้วย อีซี่ บร๊านเชส
ทีมงาน อีซี่ บร๊านเชส

คุยกับเจ้าหน้าที่ของเรา
ผ่านระบบ Live Chat ได้ทันทีที่นี่อีซี่ บร๊านเชส

บล็อก - เว็บโฮฺสติ้ง

บริการของเรา

โฆษณาแบนเนอร์
อีซี่ บร๊านเชส

โฆษณาโดยกูเกิล


Easy Branches
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016 อีซี่ บร๊านเชส ถูกต้องตามกฏหมาย
โฮสติ้ง & โปรโมทเว็บไซต์ , ออกแบบ โดย: อีซี่ บร๊านเชส, blackjack21poker Jan Jansen
เว็บโฮสติ้ง อีซี่ บร๊านเชส