อ่านข่าวสารทั่วโลก
อีซี่โฮสโดเมน:ไทย อีซี่โฮสโดเมน:อังกฤษ อีซี่โฮสโดเมน:จีน

อีเมล์ หรือ สนทนากับเราได้ทันที่ : 076-367 766

บล็อก

คำถาม

Friendfeed
Follow Easy_Branches on Twitter

ข่าวสารทั่วโลก

Easy Branches

ศูนย์ข้อมูลของเรา

ความปลอดภัยในข้อมูลของคุณ


เซิร์ฟเวอร์

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้คุณไว้วางใจในการใช้บริการกับเรา

เรามีการเชื่อมต่อที่่หลากหลายกับการไฟฟ้า กรณีเกิดไฟฟ้าขัดข้อง ระบบสำรองแบตเตอรี่จะครอบคลุมความต้องการพลังงานทันที กระแสไฟฟ้าในตู้ทั้งหมดจะส่งผ่านทาง UPS เพื่อรักษา และ คงสภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ใ้ห้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดช่วงใดๆ

ศูนย์ข้อมูลของเรา ตรวจสอบโดยกล้องวงจรปิดทั้งภายนอกและภายใน ทั้งหมดมีการบันทึกภาพและเสียง เพื่อยืนยันความปลอดภัยในข้อมูลของท่าน

IDS และ IPS คือ ระบบการตรวจสอบและป้องกันการบุกรุก แบ่งออก เป็น 2 แบบด้วยกันคือ Host-Based และ Network Based System
Host-Based : คือระบบการตรวจสอบการบุกรุกที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง
Network-Based System : เป็นอีกระบบที่ใหญ่ขึ้นมาจากระบบ Host-Based เพราะจะมีการวางอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่ใช้คอยตรวจสอบ Package ที่วิ่งอยู่บนระบบเครือข่ายและประมวลผล package ต่อ package โดยเซ็นเซอร์ดังกล่าวจะถูกวางไว้ในจุดที่ต้องการทำการตรวจสอบโดยอาจจะเชื่อม ต่อเข้าไปยัง hub หรือ switch ซึ่งอาจจำเป็นที่จะต้องเปิดฟังก์ชั่น Port mirroring หรือ Network tap
IDS คือระบบตรวจสอบส่วน IPS คือระบบตรวจสอบและป้องกัน คือ เมื่อรู้แล้วว่านี้คือการโจมตีหรือการมุ่งร้ายก็จะตัดการทำงานหรือการเชื่อมต่อโดยทันที ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว IPS ก็คือ Firewall + IDS System

หลักการออกแบบคำนึงถึงปัจจัยสำคัญดังนี้....

รีเซลเลอร์-ศูนย์ข้อมูลความมีเสถียรภาพ
รีเซลเลอร์-ศูนย์ข้อมูลความพร้อมใช้งาน
รีเซลเลอร์-ศูนย์ข้อมูลการบำรุงรักษา
รีเซลเลอร์-ศูนย์ข้อมูลความเหมาะสมในการลงทุน
รีเซลเลอร์-ศูนย์ข้อมูลความปลอดภัย
รีเซลเลอร์-ศูนย์ข้อมูลการรองรับการขยายในอนาคต
ศูนย์ข้อมูล
  • ศูนย์ข้อมูล เนื่องจาก Data Center ส่วนใหญ่ต้องให้บริการแบบไม่มีวันหยุด หรือแบบ 24x7 Service เสถียรภาพของ Data Center จึงเป็นสิ่งที่ต้องออกแบบและก่อสร้างให้ได้อย่างถูกต้อง ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่อยู่ใน Data Center คือ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) , เครื่องประมวลผลขนาดใหญ่ (Main frame) , เครื่องบันทึกข้อมูล (Storage) , อุปกรณ์เครือข่าย (Network switch) , ข่ายสายสัญญาณ (Data cabling system) และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้สามารถทำงานได้ มีอยู่ 4 ประการดังนี้

    รีเซลเลอร์ - ศูนย์ข้อมูล 1. พื้นที่
    รีเซลเลอร์ - ศูนย์ข้อมูล 2. ระบบไฟฟ้า
    รีเซลเลอร์ - ศูนย์ข้อมูล 3. ระบบปรับอากาศ
    รีเซลเลอร์ - ศูนย์ข้อมูล 4. ระบบเครือข่าย

  • ความมีเสถียรภาพ


ตลาดลงทุน ซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์ความสำเร็จของคุณคือชัยชนะของเรา และชัยชนะนี้ก็คือความสำเร็จของเราด้วยเช่นกัน
อีซี่ บร๊านเชส
ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจที่ท่านมีให้เราเสมอมา
ทุกสิ่งง่ายด้วย อีซี่ บร๊านเชส
ทีมงาน อีซี่ บร๊านเชส

คุยกับเจ้าหน้าที่ของเรา
ผ่านระบบ Live Chat ได้ทันทีที่นี่รายละเอียดของรีเซลเลอร์

คุณสมบัติของโฮสติ้ง

บริการของเรา

โฆษณาแบนเนอร์
อีซี่ บร๊านเชส

โฆษณาโดยกูเกิล


Easy Branches
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016 อีซี่ บร๊านเชส ถูกต้องตามกฏหมาย
โฮสติ้ง & โปรโมทเว็บไซต์ , ออกแบบ โดย: อีซี่ บร๊านเชส, blackjack21poker Jan Jansen
เว็บโฮสติ้ง อีซี่ บร๊านเชส