อ่านข่าวสารทั่วโลก
อีซี่โฮสโดเมน:ไทย อีซี่โฮสโดเมน:อังกฤษ อีซี่โฮสโดเมน:จีน

อีเมล์ หรือ สนทนากับเราได้ทันที่ : 076-367 766

บล็อก

คำถาม

Friendfeed อีซี่ บร๊านเชส
Follow Easy_Branches on Twitter

ข่าวสารทั่วโลก

Dedicated Servers

การตั้งค่า Permission

การ Set Permission หรือ CHmod

การ Set Permission หรือ CHMOD ไฟล์ เป็น 777, 644, 755 การ Set Permission หรือ CHMOD ไฟล์ เป็น 777, 644, 755:

การทำ CHMOD 777 คือการทำให้ไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้นได้สิทธ์(Permission)ในการใช้ไฟล์ อ่าน เขียน และแก้ไขได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของไฟล์พวก Linux หากเทียบกับ Window ก็คือไฟล์ปกติ หากเราคลิ๊กขวาที่ไฟล์ ไปแก้ให้ อ่านอย่างเดียว ในLinux ก็อาจเป็นการทำ CHMOD644 ป้องกันการเขียนหรือแก้ไข วันนี้เราจะมาสอน2วิธีด้วยกันคือใช้ผ่านโปรแกรม FTP กับ DirectAdmin

กล่าวง่าย การ Set Permission หรือ CHmod ก็คือการกำหนดสิทธิ์ ให้กับ File หรือ Folder ว่าให้มี สิทธิ์ อ่าน เขียน หรือแก้ไขได้ และ การ Set Permission หรือ CHmod สามารถทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้ :

วิธีที่ 1 การ Set permission ผ่าน Control panel DirectAdmin


1. เลือก Folder Public_html เพื่อเลือก Folder ข้างใน
2. คลิกเลือก Folder ที่ต้องการ Set ตัวอย่างเลือกเป็น Webboard ด้านล่างใส่ 777 แล้วเลือก Recursive เพื่อให้ Set File และ Folder ข้างในด้วย ถ้าไม่ Tik ระบบจะ Set แค่ Folder Webboard จากนั้น กดปุ่ม Set Permission
3. ตรวจสอบ Folder ที่เลิือกเปิดสิทธิ์ ข้างในจะเห็นว่าเป็น 777
การทำให้ไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้นได้สิทธ์(Permission)ในการใช้ไฟล์ อ่าน เขียน และแก้ไขได้

วิธีที่ 2 การ Permission ผ่าน Program FTP เช่น Filezilla


1. เข้ามาที่ Program Ftp Filezilla แล้ว Connect ด้วย User Name และ Password ของท่าน
2. จากนั้นใส่ เลือกให้มีสิทธิ์เขียน หรืออ่าน หรือแก้ไข ได้ ให้สะดวก ใส่ เป็น 777
3. Set ให้เขียน File และ Folder ภายใน Folder ที่ท่านเลือกด้วย จากนั้น กด OK
การ Permission ผ่าน Program FTP เช่น Filezilla
การ Permission ผ่าน Program FTP เช่น Filezilla

CHMOD เป็น 777  644  755 การกำหนดค่า CHMOD(Permission)

CHMOD คือ ค่า Permission ก็คือค่าของความมีสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้งาน File หรือ Directory นั้น ๆ ซึ่งจะมีค่าต่าง ๆ แบ่งเป็นตัวเลข 3 หลัก เช่น 644, 755, 777 เป็นต้น ในความหมายของเลขแต่ละหลักทั้ง 3 หลัก จะมีความหมายดังนี้ ตารางการกำหนดค่า CHMOD แบ่งตามกลุ่ม " Owner Group Others or Puplic "

Execute = 4 : (Execute คือ การสั่งให้ทำงาน)
Wrtie =2 : (Write คือ การเขียนFile หรือ Directory)
Read = 1 : (Read คือ การอ่าน File หรือ Directory)


เลขในหลักแรก :

เจ้าของไฟล์/directory (Owner)
ตัวเลขในหลักแรก แสดงถึงสิทธิ์ในการเข้า
ถึงไฟล์ของผู้เป็นเจ้าของไฟล์
หรือ dir นั้น ๆ ถ้าตัวเลขหลักแรกเป็น :

4 คือ เจ้าของ (Owner) ไฟล์นั้น
มีสิทธิ์ในการสั่งให้ไฟล์นั้นทำงาน
เพียงอย่างเดียว แต่ไม่มีสิทธิ์เขียน
หรือ อ่าน ไฟล์นั้น

6 คือ เจ้าของ (Owner) ไฟล์นั้น
มีสิทธิ์ในการสั่งให้ไฟล์นั้นทำงาน
และมีสิทธิ์ในการเขียนไฟล์นั้นอย่างเดียว
แต่ไม่มีสิทธิ์อ่านไฟล์นั้น (4+2)

7 คือ เจ้าของ (Owner) ไฟล์นั้น
มีสิทธิ์ในการสั่งให้ไฟล์นั้นทำงาน
และมีสิทธิ์เขียน หรือ อ่านไฟล์นั้น (4+2+1)

เลขในหลักที่สอง :

ผู้ใช้กลุ่มเดียวกับเจ้าของไฟล์/dir (Group)
ตัวเลขในหลักแรก จะแสดงถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์ ของผู้เป็นเจ้าของไฟล์ หรือ Dir นั้น ๆ
ถ้าตัวเลขหลักแรกเป็นเลข

4 คือ ผู้ใช้ในกลุ่มเดียวกับเจ้าของ (Group)
ไฟล์นั้น มีสิทธิ์ในการสั่งให้ไฟล์นั้นทำงาน
เพียงอย่างเดียว แต่ไม่มีสิทธิ์เขียน
หรือ อ่าน ไฟล์นั้น

6 คือ ผู้ใช้ในกลุ่มเดียวกับเจ้าของ (Group)
ไฟล์นั้น มีสิทธิ์ในการสั่งให้ไฟล์นั้นทำงาน
และมีสิทธิ์ในการเขียนไฟล์นั้นเพียงอย่างเดียว
แต่ไม่มีสิทธิ์อ่านไฟล์นั้น (4+2)

7 คือ ผู้ใช้ในกลุ่มเดียวกับเจ้าของ (Group)
ไฟล์นั้น มีสิทธิ์ในการสั่งให้ไฟล์นั้นทำงาน
และมีสิทธิ์ เขียน หรือ อ่าน ไฟล์นั้น (4+2+1)

เลขในหลักที่สาม :

ผู้ใช้ในอื่น ๆ (Others)
ตัวเลขในหลักแรก แสดงถึงสิทธิ์ในการเข้า
ถึงไฟล์ของผู้เป็นเจ้าของไฟล์
หรือ dir นั้น ๆ ถ้าตัวเลขหลักแรกเป็น :

4 คือ ผู้ใช้ในอื่นๆ (Others)
มีสิทธิ์ในการสั่งให้ไฟล์นั้นทำงาน
เพียงอย่างเดียว แต่ไม่มีสิทธิ์เขียน
หรือ อ่าน ไฟล์นั้น

6 คือ ผู้ใช้ในอื่นๆ (Others)
มีสิทธิ์ในการสั่งให้ไฟล์นั้นทำงาน
และมีสิทธิ์ในการเขียนไฟล์นั้นเพียงอย่าง
เดียวแต่ไม่มีสิทธิ์อ่านไฟล์นั้น (4+2)

7 คือ ผู้ใช้ในอื่นๆ (Others)
มีสิทธิ์ในการสั่งให้ไฟล์นั้นทำงาน และ
มีสิทธิ์เขียน หรือ อ่านไฟล์นั้น (4+2+1)
  • เลข 777 จะหมายความว่า ผู้ใช้ในทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของไฟล์ / กลุ่มเดียวกับเจ้าของ / ผู้ใช้อื่น ๆ ทุกกลุ่มที่กล่าวมา มีสิทธิ์ในการกระทำทุกสิ่งกับไฟล์ที่มีค่า CHMOD เป็น 777 เป็นต้นตัวอย่างการใช้งานเช่น ในไฟล์ TEXT ของโปรแกรมเรา อย่างโปรแกรม COUNTER ที่จะต้องมีการ สั่งให้ทำงาน อ่าน และเขียน อยู่ทุก ๆ ครั้งที่มีการเรียกใช้งานเว็บเพจที่มีการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว ไฟล์ TEXT นั้น จะต้องมีการเปลี่ยนค่า CHMOD เป็น 777 เพื่อให้มีการเขียนไฟล์ได้จากผู้ใช้อื่น ๆ เป็นต้น
  • การกำหนดค่า CHMOD(Permission)


ตลาดลงทุน ซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์ความสำเร็จของคุณคือชัยชนะของเรา และชัยชนะนี้ก็คือความสำเร็จของเราด้วยเช่นกัน
อีซี่ บร๊านเชส
ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจที่ท่านมีให้เราเสมอมา
ทุกสิ่งง่ายด้วย อีซี่ บร๊านเชส
ทีมงาน อีซี่ บร๊านเชส

คุยกับเจ้าหน้าที่ของเรา
ผ่านระบบ Live Chat ได้ทันทีที่นี่เช่าเซิร์ฟเวอร์

บล็อก - เช่าเซิร์ฟเวอร์

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเช่าเว็บโฮสติ้ง

การใช้งาน (Direct Admin)

บริการของเรา

โฆษณาแบนเนอร์
อีซี่ บร๊านเชส

โฆษณาโดยกูเกิล


Easy Branches
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016 อีซี่ บร๊านเชส ถูกต้องตามกฏหมาย
โฮสติ้ง & โปรโมทเว็บไซต์ , ออกแบบ โดย: อีซี่ บร๊านเชส, blackjack21poker Jan Jansen
เว็บโฮสติ้ง อีซี่ บร๊านเชส