อ่านข่าวสารทั่วโลก
อีซี่โฮสโดเมน:ไทย อีซี่โฮสโดเมน:อังกฤษ อีซี่โฮสโดเมน:จีน

อีเมล์์ หรือ สนทนากับเราได้ทันที่ : 076-367 766

บล็อก

คำถาม

Friendfeed อีซี่ บร๊านเชส
Follow Easy_Branches on Twitter

ข่าวสารทั่วโลก

Dedicated Servers

POP3, SMTP คืออะไร?

ทำความเข้าใจกับคำว่า POP3 และ SMTP

เมนูการใช้งานที่สำคัญPOP3 : Post Office Protocol Version 3

POP ถูกออกแบบสำหรับการเข้าถึงแบบ offline คือ จดหมายอยู่ใน server และผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรมที่สนับสนุน POP ในการเข้าถึงจดหมายจากระยะไกล การจัดการใดๆ กับจดหมายจะเป็นการจัดการในเครื่องของผู้ใช้เท่านั้น ถึงแม้ว่าข้อจำกัดของการเข้าถึงแบบ offline จะทำให้เกิดความคิดที่จะทำให้ POP สามารถใช้งานในแบบ online หรือ แบบ disconnected ได้ แต่ POP ขาดคุณสมบัติที่จำเป็นบางอย่าง ส่วนการเข้าถึงแบบเสมือน online (pseudo-online) จดหมายจะไม่ถูกลบออกจาก server แต่ก็ไม่ใช่การเข้าถึงแบบ online ที่แท้จริง เพราะขาดโปรโตคอลในการเข้าถึงระบบไฟล์ในเครื่อง server ในการที่จะเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลง folder หรือ สถานะต่างๆ ของจดหมาย

การทำงานของ POP3 จะทำงานร่วมกับโปรโตคอล TCP(Transmission Control Protocol ) โดยทั่วไป จะใช้ port 110 ในการติดต่อ ขั้นตอนการทำงานของ POP3 จะประกอบด้วย 3 สถานะ คือ สถานะขออนุมัติ,สถานะรับส่งรายการ และสถานะปรับปรุงข้อมูล ซึ่งในแต่ละสถานะจะรับรู้คำสั่งต่าง ๆ ของโปรโตคอลที่แตกต่างกัน ดังนี้

list menu สถานะขออนุมัติ ( Authorization State ) เมื่อเริ่มต้นติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์จะเป็นการ เข้าสู่สถานะการขออนุมัติ โดยไคลเอนต์จะต้องแจ้งชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ( password ) เพื่อขออนุมัติจากเซิร์ฟเวอร์ก่อน โดยไคลเอนต์จะใช้คำสั่ง USER เพื่อระบุชื่อผู้ใช้ หรือคำสั่ง PASS เพื่อกำหนด Password แต่ในกรณีที่ชื่อ Password ถูกเข้ารหัสไว้ และไม่ได้เป็นค่า ASCII ทั่วไป ไคลเอนต์จะใช้คำสั่ง APOP ทำงานแทนคำสั่ง USER และ PASS

list menu สถานะรับส่งรายการ ( Transaction State ) หลังจากที่ได้รับ อนุมัติจากเซิร์ฟเวอร์แล้ว ก็จะเข้าสู่สถานะที่ใช้คำสั่งในการทำงานต่าง ๆ

list menu สถานะปรับปรุงข้อมูล ( Update State ) เมื่อ User Agent เลิกใช้งานด้วยคำสั่ง QUIT ของ POP3 เซิร์ฟเวอร์ก็จะเข้าสู่สถานะปรับปรุงข้อมูล เพื่อลบอีเมล์ที่ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วออกไป จากนั้นก็จะเข้าสู่สถานะขออนุมัติใหม่โดยอัตโนมัติ เพื่อรอรับการทำงานครั้งต่อไป

แผนผังแสดงการรับส่งเมล์์ POP3 และ SMTP

เมนูการใช้งานที่สำคัญSMTP : Simple Mail Transfer Protocol

เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตที่ใช้สำหรับส่งอีเมล์์ไป ยังเครื่องบริการอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ยอมให้คนนอกองค์กร หรือ IP ที่อยู่นอกองค์กรใช้งาน SMTP เพราะอาจมีคนภายนอกมาแอบใช้ ทำให้บริการ SMTP ทำงานหนักให้กับคนภายนอกโดยไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ กับองค์กรเช่น ถ้าเราซื้อ internet connection ของใคร ก็อาจจำเป็นต้องใช้ SMTP ของค่ายนั้น

  • ค่าที่ต้องกำหนดให้โปรแกรมในการรับส่งเมล์์ คือ ค่าเซิร์ฟเวอร์ที่รับเมล์(POP3) ค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ส่งเมล์ (SMTP) ชื่อบัญชีและรหัสผ่าน โดยค่า POP3 และ SMTP servers นั้น เราสอบถามได้จากผู้ให้บริการอีเมล์์ของเรา ขณะที่บางแห่งอาจกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เป็นตัวเลขก็ได้ โดยค่า POP3 และ SMTP Servers นั้นอาจเหมือนหรือต่างกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ

    โปรแกรมประเภทนี้จะมีตัวเลือกที่สำคัญหนึ่งตัว คือ เลือกว่า เราต้องการเก็บอีเมล์์ที่โหลดมาแล้วไว้บนเซิร์ฟเวอร์ต่อไปหรือไม่ ถ้าเก็บ สามารถเลือกได้ว่าจะเก็บไว้อีกกี่วัน

    ถ้าเราไม่เก็บ เวลาเราไปข้างนอก เราจะไม่สามารถดูเมล์เก่าๆ ได้
    ถ้าเก็บไว้นานเกินไป อาจมีปัญหาเมล์์บ็อกซ์เต็มโดยเราไม่รู้ตัวหากผู้ให้บริการนั้นไม่มีบริการแจ้ง เตือน อันจะทำให้เราไม่สามารถรับเมล์ใหม่ได้

    การที่ผู้ให้บริการอนุญาตให้สามารถโหลดเมล์์มาไว้ในตัวเครื่องได้โดยใช้อีเมล์์ไคลเอ็นต์แบบนี้แหละ ที่เราเรียกว่า มีบริการ POP3 (POP คือโปรโตคอลประเภทหนึ่ง ส่วนเลข 3 เป็นชื่อเวอร์ชันของโปรโตคอล)

  • ประโยชน์ของ POP และ SMTPตลาดลงทุน ซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์ความสำเร็จของคุณคือชัยชนะของเรา และชัยชนะนี้ก็คือความสำเร็จของเราด้วยเช่นกัน
อีซี่ บร๊านเชส
ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจที่ท่านมีให้เราเสมอมา
ทุกสิ่งง่ายด้วย อีซี่ บร๊านเชส
ทีมงาน อีซี่ บร๊านเชส

คุยกับเจ้าหน้าที่ของเรา
ผ่านระบบ Live Chat ได้ทันทีที่นี่เช่าเซิร์ฟเวอร์

บล็อก - เช่าเซิร์ฟเวอร์

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเช่าเว็บโฮสติ้ง

บริการของเรา

โฆษณาแบนเนอร์
อีซี่ บร๊านเชส

โฆษณาโดยกูเกิล


Easy Branches
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016 อีซี่ บร๊านเชส ถูกต้องตามกฏหมาย
โฮสติ้ง & โปรโมทเว็บไซต์ , ออกแบบ โดย: อีซี่ บร๊านเชส, blackjack21poker Jan Jansen
เว็บโฮสติ้ง อีซี่ บร๊านเชส