อ่านข่าวสารทั่วโลก
อีซี่โฮสโดเมน:ไทย อีซี่โฮสโดเมน:อังกฤษ อีซี่โฮสโดเมน:จีน

อีเมล์ หรือ สนทนากับเราได้ทันที่ : 076-367 766

บล็อก

คำถาม

Friendfeed อีซี่ บร๊านเชส
Follow Easy_Branches on Twitter

ข่าวสารทั่วโลก

Dedicated Servers

Control Panel คือ?

ทำความเข้าใจกับคำว่า Control Panel

Control Panel เป็นเครื่องมือสำหรับ Web Site เพื่อใช้จัดการข้ัอมูลในด้าน Congifguration และ Set Up Mode

ในระบบ Web Hosting จำเป็นจะต้องมี Control Panel เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ใช้จัดการข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ เว็บไซต์ เช่น Email, Mysql หรือข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้งาน รวมทั้งตรวจสอบสถานะของ Server, Log Profiles Web States เป็นต้น ตัวอย่าง Control panel ในปัจจุบันเช่น Pleak, Ensim, Direct Admin ,Cpanel ...

แผนผังแสดงการรับส่งเมล์ POP3 และ SMTP
  • สำหรับ อีซี่ โฮส โดเมน เราเลือกใช้ Tools ของ Cpanel และ Direct Admin ซึ่งเป็น Tool ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และ ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพฉลาดที่สุดในบรรดา Control panel ทั้งหลาย
  • เครื่องมือสำหรับผู้ใช้จัดการข้อมูลตลาดลงทุน ซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์ความสำเร็จของคุณคือชัยชนะของเรา และชัยชนะนี้ก็คือความสำเร็จของเราด้วยเช่นกัน
อีซี่ บร๊านเชส
ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจที่ท่านมีให้เราเสมอมา
ทุกสิ่งง่ายด้วย อีซี่ บร๊านเชส
ทีมงาน อีซี่ บร๊านเชส

คุยกับเจ้าหน้าที่ของเรา
ผ่านระบบ Live Chat ได้ทันทีที่นี่เช่าเซิร์ฟเวอร์

บริการของเรา

โฆษณาแบนเนอร์
อีซี่ บร๊านเชส

โฆษณาโดยกูเกิล


Easy Branches
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016 อีซี่ บร๊านเชส ถูกต้องตามกฏหมาย
โฮสติ้ง & โปรโมทเว็บไซต์ , ออกแบบ โดย: อีซี่ บร๊านเชส, blackjack21poker Jan Jansen
เว็บโฮสติ้ง อีซี่ บร๊านเชส