อ่านข่าวสารทั่วโลก
อีซี่โฮสโดเมน:ไทย อีซี่โฮสโดเมน:อังกฤษ อีซี่โฮสโดเมน:จีน

อีเมล์ หรือ สนทนากับเราได้ทันที่ : 076-367 766

บล็อก

คำถาม

Friendfeed อีซี่ บร๊านเชส
Follow Easy_Branches on Twitter

ข่าวสารทั่วโลก

Easy Branches

เว็บโฮสติ้ง - บล็อก

เลือกโฮสติ้งที่เหมาะสมกับเว็บไซต์ของคุณ

Choosing Web Hosting suit to your website.
เว็บโฮสติ้งคือพื้นที่เก็บข้อมูลเช่น HTML, รูปภาพ หรือโปรแกรมการใช้งานในเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา (24ชม/7วัน) เว็บโฮสติ้งคือบริการที่ทำให้เว็บไซต์เปิดออนไลน์บนอินเตอร์เน็ตเมื่อใดก็ตามที่มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ รวมถึงการบริการต่างๆ ของอีเมล์และสคลิปที่ใช้ด้วยเช่นกัน

ก่อนจะเลือกเว็บโฮสติ้ง

ก่อนที่ท่านจะเลือกผู้ให้บริการเว็บของท่านๆควรพิจารณาประเภทของเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของเว็บไซต์ของท่าน และที่ตั้งโฮสติ้งของท่านควรจะอยู่ภายในประเทศหรือต่างประเทศ?

ควรแน่ใจก่อนว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายที่คุณคาดหวังว่าจะให้เข้ามาที่เว็บไซต์ของท่าน ถ้าท่านต้องการกลุ่มลูกค้าภายในประเทศก็ควรเลือกโฮสติ้งภายในประเทศ เพราะว่าเว็บไซต์ของท่านจะเข้าถึงได้เร็วกว่าใช้โฮสติ้งต่างประเทศ

พื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลเว็บไซต์

พื้นที่จำเป็นต้องมีเพียงพอกับข้อมูลที่ใช้ในเว็บไซต์ โดยปกติแล้ว พื้นที่ขนาด 5 MB ก็เพียงพอแล้วสำหรับการจัดเก็บข้อมูลไฟล์เว็บไซต์ธุรกิจทั่วไปที่มีภาพและข้อมูล แต่หากมีข้อมูลที่ใช้มาก เช่น มีรูปภาพหรือเอกสารให้สามารถดาวโหลดได้จากเว็บไซต์ของท่านมากและแต่ละไฟล์มีขนาดใหญ่ ในไม่ช้าท่านอาจต้องเพิ่มพื้นที่เว็บไซต์ของคุณ ผู้ให้บริการโฮสติ้งบางรายแชร์พื้นที่ดิสก์เดียวกันนี้เพื่อเก็บข้อมูลอีเมล์ไว้ด้วยกันกับส่วนอื่นๆของไฟล์ในพื้นที่เว็บไซต์ สิ่งนี้อาจเป็นสาเหตุให้เว็บไซต์ของคุณสามารถเกิดปัญหาผิดพลาดได้เนื่องจากมีพื้นที่ไม่เพียงพอเมื่อมีระบบอีเมล์ทำงานไปพร้อมๆกัน นี่จะเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตรวจสอบจากผู้ให้บริการให้ดี และก่อนที่คุณจะตัดสินใจที่จะเลือกใช้บริการ ควรจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้กล่องรับอีเมล์แยกเก็บข้อมูลอีเมล์ออกจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลหรือไม่ ในกรณีที่ต้องใช้ร่วมกันทั้งหมด ท่านควรมีพื้นที่โฮสติ้งไม่น้อยกว่า 15 MB

- จะมีการใช้โปรแกรมในเว็บไซต์ใดๆหรือไม่?

หากเว็บไซต์ของคุณใช้โปรแกรมทำเว็บไซต์สำหรับการจัดการเว็บบอร์ด, ระบบรายชื่อเมล์ หรือทำโปรแกรมฐานข้อมูล ท่านควรติดต่อกับผู้ให้บริการโฮสติ้งเพื่อให้แน่ใจว่ามีระบบปฏิบัติอะไรบ้างที่รองรับ ถ้าเป็นระบบปฏิบัติการวินโดว์จะสามารถรองรับ ASP, PHP, Perl ได้ แต่ถ้าเป็นระบบปฎิบัติการ Unix จะสามารถรองรับได้เพียง PHP, Perl หรือระบบความปลอดภัยที่ท่านอาจต้องใช้ระบบ SSL (Secure Socket Layer) ซึ่งจะเหมาะกับเว็บไซต์แบบอีคอมเมิร์ส

โฮสติ้งที่ดีที่สุดสำหรับเว็บไซต์ของท่านคืออะไร?

หลังจากที่ท่านรู้ว่าต้องการทำอะไรในเว็บไซต์ของท่านแล้ว ทีนี้ท่านควรพิจารณาวิธีการเลือกและสิ่งที่จำเป็นต้องมีในพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ของท่าน

1. ความสามารถและประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์สำหรับโฮสติ้ง
ท่านควรตรวจสอบและรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ต่างๆ รวมไปถึงข้อมูลซีพียู, แรม หรือ ฮาร์ดดิสก์ เพราะว่าส่วนประกอบทั้งหมดจะเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานและการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ ถ้าท่านเลือกจากความจุของเซิร์ฟเวอร์ไม่มากนัก เว็บไซต์ของท่านอาจมีความเร็วสำหรับดาว์นโหลดช้าลง

2. จำนวนของลูกค้าต่อหนึ่งเซิร์ฟเวอร์
ท่านควรติดต่อผู้จัดหาเซิร์ฟเวอร์เพื่อถามข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนโดเมนลูกค้าที่ใช้พื้นที่ร่วมกันใน 1 เซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ที่ดีควรจะสามารถระบุขอบเขตเกี่ยวกับการจำกัดผู้ใช้ในแต่ละเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์จะสามารถรองรับการใช้งานได้อย่างเพียงพอ ราบรื่น เต็มประสิทธิภาพ สำหรับแต่ละผู้ใช้งาน (โดยส่วนใหญ่แล้วจำนวนลูกค้าต่อเซิร์ฟเวอร์ 1 เครื่องจะขึ้นอยู่กับพื้นที่และประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์)

3. ความเร็วในการส่งข้อมูลเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้จัดหาเว็บโฮสติ้งที่ดี
ถ้าโฮสติ้งของท่านตั้งอยู่ที่ IPS ซึ่งเชื่อมต่อกับแนวท่อสายอินเตอร์เน็ตขนาดใหญ่ จะสามารถรองรับการส่งข้อมูลได้เร็วมากกว่าสู่ผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือลูกค้าของท่าน

4. ระบบแบ็คอัพข้อมูลสำหรับเว็บโฮสติ้ง
ระบบแบ็คอัพข้อมูลที่ดีสำหรับเว็บโฮสติ้งควรมีการแบ็คอัพข้อมูลทุกวันเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและข้อมูลของเว็บไซต์อาจสูญหายได้ ด้วยระบบนี้ท่านสามารถกู้ข้อมูลเว็บไซต์ของท่านคืนได้อีกครั้ง

5. แบนวิดธ์
ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งบางรายมีข้อจำกัดแบนด์วิดธ์กับเว็บไซต์ของท่าน แต่บางรายไม่ได้จำกัดแบนด์วิดธ์หรือไมได้ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ เช่น 1 ปีต่อ 500 MB ของแบนด์วิดธ์หรือหากมีข้อมูลที่มากกว่านี้ ท่านอาจต้องจ่ายเพิ่มขึ้นสำหรับค่าแบนวิดธ์

6. จำนวนอีเมล์ที่สามารถใช้งานได้
ตรวจสอบว่าพื้นที่เว็บไซต์ของคุณที่บริการอีเมล์สำหรับเว็บไซต์ของคุณหรือไม่และมีจำนวนเท่าไหร่โดยการบริการนี้คุณควรกำหนดอีเมล์ที่คุณต้องการ

7. บริการหลังการขายและบริการลูกค้า
บริการหลังการขายถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่างหนึ่งสำหรับการตัดสินใจเหตุผลของการเลือกผู้ให้บริการ ท่านอาจจำเป็นต้องมองหาการช่วยเหลือแก้ปัญหาเว็บไซต์ของท่านตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน ผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่เลือกใช้โฮสพื้นต่างประเทศมักมีปัญหากับการติดต่อศูนย์ช่วยเหลือของผู้ให้บริการเนื่องจากข้อจำกัดเรื่องเวลาในการทำงาน

8. ราคาหรือค่าบริการ
อัตราค่าบริการสำหรับการเช่าเซิร์ฟเวอร์โฮสติ้งรายเดือนนั้นขึ้นอยู่กับขนาดและประสิทธิภาพของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการใช้ผู้ให้บริการโฮสติ้งบางรายเสนอราคาถูกมากที่สุด น้อยกว่า 1 ดอลลาร์จนเกือบถึง 30 ดอลลาร์ นอกจากนี้ผู้ให้บริการยังคิดค่าบริการการใช้งานต่างๆและค่าติดตั้งเริ่มแรกด้วยซึ่งอาจถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมหากท่านคือผู้ลงทะเบียนรายใหม่

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นแค่บางส่วนที่ท่านต้องเก็บไปคิดสำหรับการเลือกผู้ให้บริการโฮสติ้งเพื่อเก็บข้อมูลเว็บไซต์ของท่านซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดและต้องคิดวางแผนให้รอบคอบ เพราะเมื่อมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นและจำเป็นต้องย้ายข้อมูลไปยังพื้นที่โฮสต์อีกแห่งหนึ่ง ท่านอาจประสบกับปัญหายุ่งยากและซับซ้อนได้ ดังนั้นท่านจึงจำเป็นต้องพิจารณาให้รอบคอบไปจนถึงในระยะยาวอีกด้วยตลาดลงทุน ซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์ความสำเร็จของคุณคือชัยชนะของเรา และชัยชนะนี้ก็คือความสำเร็จของเราด้วยเช่นกัน
Easy branches
ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจที่ท่านมีให้เราเสมอมา
ทุกสิ่งง่ายด้วย อีซี่ บร๊านเชส
ทีมงาน อีซี่ บร๊านเชส

คุยกับเจ้าหน้าที่ของเรา
ผ่านระบบ Live Chat ได้ทันทีที่นี่เกี่ยวกับเว็บโฮสติ้ง

บล็อก - เว็บโฮฺสติ้ง

คุณสมบัติของเว็บโฮสติ้ง

บริการของเรา

โฆษณาแบนเนอร์
อีซี่ บร๊านเชส

โฆษณาโดยกูเกิล


Easy Branches
สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 อีซี่ บร๊านเชส ถูกต้องตามกฏหมาย
โฮสติ้ง & โปรโมทเว็บไซต์ , ออกแบบ โดย: อีซี่ บร๊านเชส, blackjack21poker Jan Jansen
เว็บโฮสติ้ง อีซี่ บร๊านเชส