อ่านข่าวสารทั่วโลก
อีซี่โฮสโดเมน:ไทย อีซี่โฮสโดเมน:อังกฤษ อีซี่โฮสโดเมน:จีน

อีเมล์ หรือ สนทนากับเราได้ทันที่ : 076-367 766

บล็อก

คำถาม

Friendfeed อีซี่ บร๊านเชส
Follow Easy_Branches on Twitter

ข่าวสารทั่วโลก

Easy Branches

รีเซลเลอร์โฮสติ้ง - บล็อก

Microsoft adCenter คืออะไร?

Google Apps คืออะไร ความหมายของ Microsoft adCenter:

Microsoft adCenter บริการ Microsoft adCenter คืออะไร Microsoft adCenter เป็นโปรแกรมโฆษณาของ MSN ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ Microsoft โดยใช้รูปแบบ Pay Per Click (PPC) หรือ Cost Per Click (CPC) โดยคุณจะจ่ายค่าโฆษณาให้ MSN ก็ต่อเมื่อมีการคลิกที่โฆษณาของคุณเท่านั้น โดยโฆษณาของคุณจะปรากฏให้ผู้ชมเห็นตามคีย์เวิร์ด (Keyword) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณที่คุณได้เลือกไว้ เมื่อมีคนค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดที่กำหนดไว้ โฆษณาของคุณ (Ad) จะแสดงทันทีในหน้าแสดงผลการค้นหา (Search Result Page) ในส่วน Sponsored Sites ด้านบนและขวาของหน้าจอ เมื่อคุณทำการลงโฆษณากับ Microsoft adCenter แล้วโฆษณาของคุณจะไปปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ MSN ประเทศและภาษาต่างๆ และ Windows Live Search

Google Apps คืออะไร รายละเอียดการทำ Microsoft adCenter Management

ขั้นตอนการวิเคราะห์
ขั้นตอนการวิเคราะห์ Microsoft adCenter ทำการวิเคราะห์คู่แข่งและเว็บไซต์ของลูกค้า พร้อมส่งรายงานว่าเว็บไซต์ของลูกค้ามีจุดด้อยอย่างไรบ้าง
 เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง เพื่อทำการปรับปรุงเว็บไซต์ของลูกค้าต่อไป
ขั้นตอนการวิเคราะห์ Microsoft adCenter ทำการวิจัยและค้นหาคีย์เวิร์ดภาษาไทยหรืออังกฤษที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของลูกค้า
 และส่งรายงานสถิติและราคา Cost Per Click (CPC) ของคีย์เวิร์ดคำนั้นๆ
ขั้นตอนการวิเคราะห์ Microsoft adCenter ทำการวิเคราะห์งบประมาณ (Advertising Budget) ที่ต้องใช้ในแต่ละเดือน

ขั้นตอนการติดตั้ง
ขั้นตอนการวิเคราะห์ Microsoft adCenter สร้าง Landing Pages (หน้าโฆษณาสินค้าหรือบริการ) ให้มีลักษณะเฉพาะตัวสำหรับแต่ละคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าทำการเลือก
 โดยออกแบบให้เป็นรูปแบบกลมกลืนกับเว็บไซต์ของลูกค้า
ขั้นตอนการวิเคราะห์ Microsoft adCenter ทำการติดตั้งโปรแกรม Conversion Tracking และ Google Analytics เข้าไปที่ Landing Pages ทั้งหมดและหน้ายืนยันการ
 สั่งซื้อสินค้าหรือบริการ (Confirmation Page) เพื่อวัดค่า Conversion Rate และ ROI สำหรับคีย์เวิร์ดแต่ละคำ
ขั้นตอนการวิเคราะห์ Microsoft adCenter ทำการติดตั้งโปรแกรมป้องกันการโกงคลิก (Click Fraud) จากคู่แข่งที่ Web Server ของลูกค้า
ขั้นตอนการวิเคราะห์ Microsoft adCenter ทำการอัพโหลด (Upload) หน้า Landing Pages ทั้งหมดขึ้นสู่ Web Server ของลูกค้า
ขั้นตอนการวิเคราะห์ Microsoft adCenter เขียน Ad Copy หรือคำโฆษณาของแต่ละคีย์เวิร์ดที่ทำให้มีอัตราการคลิก (Click-Through Rate หรือ CTR) สูงที่สุด
ขั้นตอนการวิเคราะห์ Microsoft adCenter เปิดการใช้งานแอคเคาน์ Microsoft adCenter ของลูกค้า
ขั้นตอนการวิเคราะห์ Microsoft adCenter ลงทะเบียนโฆษณา (Ads) ทั้งหมดให้ทีมงาน Microsoft adCenter ตรวจสอบและอนุมัติ

ขั้นตอนบำรุงรักษา
ขั้นตอนการวิเคราะห์ Microsoft adCenter ทำการติดตามเฝ้าดูแลโฆษณาทั้งหมดของลูกค้า
ขั้นตอนการวิเคราะห์ Microsoft adCenter ทำการแก้ไข Ad Copy และ Landing Pages บางคีย์เวิร์ด (หากจำเป็น) เพื่อให้มีอัตราการคลิกสูงที่สุด
ขั้นตอนการวิเคราะห์ Microsoft adCenter ส่งรายงานทุกเดือนให้แก่ลูกค้า จำนวนคลิกต่อคำเท่าใด จำนวนคลิกโดยรวมเท่าใด
ขั้นตอนการวิเคราะห์ Microsoft adCenter ทำการแนะนำคีย์เวิร์ดใหม่ เช่น คีย์เวิร์ดที่ต้องเพิ่มในช่วงเทศกาล
ขั้นตอนการวิเคราะห์ Microsoft adCenter ติดต่อ Microsoft หากพบการโกงคลิก (Click Fraud)

Microsoft adCenter สิ่งที่จะได้รับจากบริการ Microsoft adCenter Management
ขั้นตอนการวิเคราะห์ Microsoft adCenter รายงานการวิเคราะห์เว็บไซต์ของลูกค้าเปรียบเทียบกับเว็บไซต์ของคู่แข่ง
 ซึ่งลูกค้าสามารถนำไปทำตามและปรับปรุงเว็บไซต์ได้อย่างละเอียดและตรงประเด็น
ขั้นตอนการวิเคราะห์ Microsoft adCenter รายงานคีย์เวิร์ดและสถิติค่าความถี่การค้นหาคำนั้นพร้อมค่าเฉลี่ย CPC อย่างละเอียด
ขั้นตอนการวิเคราะห์ Microsoft adCenter รายงานการวิเคราะห์งบประมาณต่อเดือน
ขั้นตอนการวิเคราะห์ Microsoft adCenter Landing Pages ติดตั้ง Conversion Tracking และ Google Analytics
ขั้นตอนการวิเคราะห์ Microsoft adCenter โปรแกรมป้องกันการโกงคลิกจากคู่แข่ง ติดตั้งที่ Web Server ของลูกค้า
ขั้นตอนการวิเคราะห์ Microsoft adCenter Ad Copy ของคีย์เวิร์ดแต่ละคำ ที่มีอัตราการคลิก (CTR) สูงที่สุด
ขั้นตอนการวิเคราะห์ Microsoft adCenter แอคเคาน์ Microsoft adCenter
ขั้นตอนการวิเคราะห์ Microsoft adCenter แนะนำคีย์เวิร์ดเพิ่มเติมสำหรับช่วงเทศกาล (ถ้ามี)
ขั้นตอนการวิเคราะห์ Microsoft adCenter รายงานการโกงคลิก (ถามี)
ขั้นตอนการวิเคราะห์ Microsoft adCenter รายงานประจำเดือน เพื่อให้ทราบว่าแต่ละคีย์เวิร์ดใช้เงินไปเป็นจำนวนเท่าใด จำนวนคลิกต่อคำเท่าใด จำนวนคลิกโดยรวม
 เท่าใด Conversion Rate หรือ ROI ซึ่งทำให้สามารถประเมินประสิทธิภาพของคำที่เลือกได้
 ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมคำได้ตามความเหมาะสมตลาดลงทุน ซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์ความสำเร็จของคุณคือชัยชนะของเรา และชัยชนะนี้ก็คือความสำเร็จของเราด้วยเช่นกัน
อีซี่ บร๊านเชส
ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจที่ท่านมีให้เราเสมอมา
ทุกสิ่งง่ายด้วย อีซี่ บร๊านเชส
ทีมงาน อีซี่ บร๊านเชส

คุยกับเจ้าหน้าที่ของเรา
ผ่านระบบ Live Chat ได้ทันทีที่นี่เกี่ยวกับเว็บโฮสติ้ง

บล็อก - เว็บโฮฺสติ้ง

บล็อก-ตัวแทนขาย(Reseller)

บริการของเรา

โฆษณาแบนเนอร์
อีซี่ บร๊านเชส

โฆษณาโดยกูเกิล


Easy Branches
สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 อีซี่ บร๊านเชส ถูกต้องตามกฏหมาย
โฮสติ้ง & โปรโมทเว็บไซต์ , ออกแบบ โดย: อีซี่ บร๊านเชส, blackjack21poker Jan Jansen
เว็บโฮสติ้ง อีซี่ บร๊านเชส