อ่านข่าวสารทั่วโลก
อีซี่โฮสโดเมน:ไทย อีซี่โฮสโดเมน:อังกฤษ อีซี่โฮสโดเมน:จีน

อีเมล์ หรือ สนทนากับเราได้ทันที่ : 076-367 766

บล็อก

คำถาม

Friendfeed อีซี่ บร๊านเชส
Follow Easy_Branches on Twitter

ข่าวสารทั่วโลก

Easy Branches

โดเมนเนม-บล๊อก

การจดโดเมนเนม

สำหรับการจดทะเบียนชื่อโดเมนเนมใหม่นั้น จะต้องมีเอกสารประกอบในการขอยื่นจดทะเบียนโดเมนเนม แตกต่างกันไป ตามแต่ละชนิดของนามสกุล ซึ่งแต่ละนามสกุลนั้น ก็มีความหมายแตกต่างกันออกไป ดังนี้
  • " สำหรับการจดทะเบียน โดเมนเนมนามสกุลสากล .com, .net, .org, .asia, .info, .biz, .name, .mobi, .eu, .us, .cn, .cc และ .tv คุณ ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารใดๆ ประกอบการจดทะเบียน โดยชื่อนามสกุลแต่ละชื่อนั้นมีความหมาย ดังตารางด้านล่างนี้ แต่โปรดสังเกต การนำไปใช้งานจริง ไม่จำเป็นต้องตรงกับความหมายของนามสกุลนั้นก็ได้ อย่างเช่น องค์กร หรือหน่วยงานบางหน่วยงาน อาจจะใช้นามสกุล .com ก็ได้ เพราะต้องการให้คนจำชื่อได้ง่าย มากกว่าการใช้ .org "

  • โดเมนเนมสากล

หลักฐานประกอบการจดโดเมนเนม

Web Hosting โดเมนเนม ข้อกำหนด หลักฐานการสมัคร Web Hosting
aisa
บริษัท องค์กร และ บุคคลธรรมดาทั่วไป
ผู้ขอลงทะเบียนชื่อโดเมนต้องจดทะเบียนบริษัท หรือมีที่อาศัยอยู่ในรายชื่อประเทศในเอเชียเท่านั้น
.co.th
สำหรับ การพาณิชย์และธุรกิจ ผู้สมัครขอลงทะเบียนโดเมนเนมภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นองค์กรพาณิชย์ที่จด ทะเบียนในประเทศไทย หรือบริษัทต่างประเทศที่มีตัวแทนอยู่ในประเทศไทย และตัวแทนนั้น จะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และได้รับการโอนสิทธในการลงทะเบียนโดเมนเนม จากบริษัทแม่ในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย
องค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย หนังสือรับรองบริษัท, ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ ภพ.20 หรือ ทค 0401 พค 401 2. เซ็นต์ชื่อ พร้อมประทับตรา ชื่อภาษาอังกฤษ พร้อมชื่อโดเมนที่ต้องการจดทะเบียน (ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อองค์กรได้)
.in.th
สำหรับหน่วยงานทุกประเภท และบุคคลทั่วไป
สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบขับขี่ หรือ หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ
.ac.th
สำหรับสถาบันการศึกษา ผู้สมัครขอลงทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ หมวดหมู่นี้จะต้องเป็นสถาบันการศึกษา ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
หนังสือจัดตั้งโรงเรียน หรือ หนังสือราชการที่ทำจากโรงเรียนนั้น ชื่อภาษาอังกฤษ เซ็นต์ชื่อ พร้อมประทับตรา กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น รบกวนทางโรงเรียนออกหนังสือรับรอง 1 ฉบับ ระบุใจความดังนี้ เรื่อง ขอจดทะเบียนโดเมนเนม ที่ตั้งของโรงเรียน หน่วยงานที่สังกัด รับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม รับรองชื่อภาษาอังกฤษของโรงเรียน พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน
.go.th
สำหรับการใช้ของภาครัฐบาลเช่น กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล ผู้สมัครขอลงทะเบียนโดเมนเนมภายใต้หมวดหมู่นี้จะต้องเป็น หน่วยงานของรัฐบาลไทย
เอกสารออกโดย CIO , เอกสารจากหน่วยงานถึง CIO
.net.th
สำหรับ ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( ISP) ซึ่งได้รับอนุญาต ให้เปิดบริการจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย ( CAT) หรือผู้ได้รับสิทธิ์ ในการให้บริการจาก ISP
หนังสือยืนยันจาก ISP นั้น ๆ
.or.th
สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร
เอกสารจัดตั้งมูลนิธิ หรือองค์กร
.mi.th
สำหรับหน่วยงานทางทหารตลาดลงทุน ซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์ความสำเร็จของคุณคือชัยชนะของเรา และชัยชนะนี้ก็คือความสำเร็จของเราด้วยเช่นกัน
อีซี่ บร๊านเชส
ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจที่ท่านมีให้เราเสมอมา
ทุกสิ่งง่ายด้วย อีซี่ บร๊านเชส
ทีมงาน อีซี่ บร๊านเชส

คุยกับเจ้าหน้าที่ของเรา
ผ่านระบบ Live Chat ได้ทันทีที่นี่โดเมนเนม

โดเมนเนม - บล็อก

บริการของเรา

โฆษณาแบนเนอร์
อีซี่ บร๊านเชส

โฆษณาโดยกูเกิล


Easy Branches
สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 อีซี่ บร๊านเชส ถูกต้องตามกฏหมาย
โฮสติ้ง & โปรโมทเว็บไซต์ , ออกแบบ โดย: อีซี่ บร๊านเชส, blackjack21poker Jan Jansen
เว็บโฮสติ้ง อีซี่ บร๊านเชส